Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

PODSUMOWANIE SZKOLNEGO ROKU SPORTOWEGO 2016/17 W GMINIE FRYSZTAK


W dniu 23.12.2017 r. w Zespole Szkół w Stępinie zorganizowano i przeprowadzono spotkanie, którego celem było podsumowanie gminnego sportowego roku szkolnego 2016/17 na poziomie Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady w pionie Podkarpackiego Szkolnego Związku Sportowego.

W spotkaniu wzięli udział: wójt gminy Frysztak mgr inż. Jan Ziarnik, wiceprzewodniczący Rady Gminy pan Janusz Kowalski, dyrektor ZOEAS we Frysztaku, pani mgr inż. Halina Kolanko, dyrektorzy szkół z terenu naszej gminy oraz nauczyciele wychowania fizycznego.

Spotkanie miało na celu przybliżenie wszystkim zebranym działań nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie organizowania sportu szkolnego oraz sukcesów sportowych młodzieży z naszej gminy, jak również podziękowanie tym, którzy byli zaangażowani w tworzenie warunków do rozwoju sportu szkolnego oraz realizacji gminnego programu pn. „Wychowanie Dzieci i Młodzieży przez Sport”. Poszczególnym szkołom wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego.

W roku sportowym 2016/17 w ramach IMS i Gimnazjady, przeprowadzono 28 imprez sportowych. Łącznie w gminnych zawodach dzieci i młodzież zaliczono ponad 1800 osobostartów. Najliczniej obsadzane zawody to nadal indywidualno-drużynowe biegi przełajowe, piłka nożna oraz piłka siatkowa.

Tak samo, jak w latach poprzednich, tak i w tym roku, dużym zainteresowaniem poszczególnych szkół cieszyły się gry zespołowe. To efekt większego dostępu młodzieży do hali sportowej w Gogołowie i sali sportowej GOSiR we Frysztaku. Na tych właśnie obiektach dodatkowo szkolą się dzieci ze szkół w Gliniku Górnym, Cieszynie, Lubli i Stępinie. Dzięki takiemu rozwiązaniu podnosi się poziom umiejętności młodzieży, co przekłada się na lepsze wyniki sportowe naszych szkół zarówno w powiecie jak i województwie.

Zainteresowanie udziałem naszej młodzieży w zawodach i imprezach sportowych jest olbrzymie i dlatego też dziękuję Wójtowi Gminy, Radzie Gminy oraz Dyrektorom Szkół za wspieranie naszych inicjatyw zmierzających do umożliwiania uczniom rozwijania zainteresowań sportowych. Niewątpliwie jest to właściwy sposób na przygotowanie młodzieży do życia w aktywności ruchowej.

Na obiektach GOSiR przeprowadzano imprezy sportowe, takie jak biegi przełajowe i wszelkiego rodzaju zawody piłkarskie. Dzięki przychylności zarówno Pana Dyrektora Marka Armaty, jak i jego personelu, zawsze można było liczyć na bardzo dobrze przygotowane trasy i boiska. W imieniu dzieci i młodzieży dziękuję wszystkim pracownikom GOSiR za współudział w gminnym programie „Wychowanie dzieci i młodzieży przez sport”.

Uważam, że obecny sportowy rok szkolny jest lepszy niż poprzedni, ponieważ w tym właśnie roku w Szkole Podstawowej we Frysztaku udało się powołać kolejną klasę sportową. Ponadto coraz bardziej widoczne są działania wielu osób, których zaangażowanie przełożyło się na zrealizowanie nowych inwestycji sportowych. Chodzi o boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w Lubli, Orlika la we Frysztaku, salę sportową w Stępinie oraz boisko do siatkówki o sztucznej nawierzchni przy szkole w Cieszynie. Ponadto co roku, jako program wspierający nasze działania w wychowaniu dzieci i młodzieży przez sport, realizujemy tzw. program wodny, ph. „Już pływam”. W tym przedsięwzięciu udział biorą wszystkie szkoły z terenu naszej gminy. Dzieci i młodzież od września do grudnia 2017 roku uczyli się pływać na krytej pływalni w Strzyżowie.

W imieniu dzieci i młodzieży dziękuję władzom naszej gminy, które rozumieją potrzebę nauki pływania i przeznaczają na nią środki finansowe. Zdobyte umiejętności nasze dzieci będą mogły wykorzystać również na rodzimym basenie w okresie letnim.

Na koniec kieruję słowa podziękowania do wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego w naszej gminie za ogromne zaangażowanie i włożony wysiłek w całoroczne przygotowywanie młodzieży do zawodów sportowych. Bez Waszego udziału sport szkolny nie mógłby zaistnieć w ogóle, a tym samym wychowanie do rekreacji naszych dzieci w przyszłości byłoby utrudnione.

Aktualne wyniki naszych szkół w różnych klasyfikacjach:
SZCZEBEL WOJEWÓDZKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - Sklasyfikowano 633 szkoły
 • 35 miejsce SP FRYSZTAK gromadząc 244 pkt
 • 470 m. SP LUBLA /7 pkt/
 • 338 m. SP GOGOŁÓW/18 pkt/
SZCZEBEL WOJEWÓDZKI GIMNAZJÓW - Sklasyfikowano 442 gimnazja
 • 65 m. Gimnazjum we Frysztaku/167 pkt./
 • 167 m. GOGOŁÓW/44 pkt./
 • 364 m. Lubla /7 pkt./
 • 393 m. Stępina /5 pkt./
Wyniki w klasyfikacji WOJEWÓDZKIEJ GMIN (szkoły podstawowe + gimnazja) - Sklasyfikowano 160 gmin
 • 37 miejsce - gmina Frysztak 503 pkt.,
WSPÓŁZAWODNICTWO  SZCZEBLA  POWIATOWEGO
Szkoły podstawowe 
Sklasyfikowano 31 szkół

miejsce
Szkoła Podstawowa
Punkty
1
ZSP Wiśniowa
770
2
MZS Strzyżów
610
3
SP 1 Frysztak
563
4
SP 1 Pstrągowa
143
5-6
SP Różanka
112
5-6
SP Gwoźnica Górna
112
7
SP Czudec
104
8
SP Wyżne
95
9
SP Stępina
87
10
SP Niebylec
85
11
SP Konieczkowa
81
12
SP Gogołów
78
13
SP Grodzisko
72
14
SP 1 Lutcza
71
15
SP 2 Wysoka St.
58
16
SP 1 Wysoka St.
51
17
SP Lubla
44
18
SP Jawornik Nieb.
42
19
SP Żarnowa
36
20
SP 2 Lutcza
34
21
SP Szufnarowa
26
22-24
SP Babica
25
22-24
SP Połomia
25
22-24
SP 1 Strzyżów
25
25
SP Zaborów
22
26
SP Nowa Wieś
19
27
SP Glinik Górny
18
28
SP Markuszowa
15
29
SP 2 Pstrągowa
14
30
SP Żyznów
5
31
SP Blizianka
3

GIMNAZJA
Sklasyfikowano 19 gimnazjów 
Miejsce
Gimnazjum
Punkty
1
Gim. Frysztak
461
2
MZS Strzyżów
393
3
Gim. Czudec
359
4
Gim. Lutcza
296
5
Gim. Pstrągowa
245
6
Gim. Wiśniowa
218
7
Gim. Konieczkowa
168
8
Gim. Grodzisko
151
9
Gim. Gwoźnica Górna
120
10
Gim. Niebylec
82
11
Gim. Wysoka St.
79
12
Gim. Gogołów
78
13
Gim. Lubla
77
14
Gim. Dobrzechów
63
15
Gim. Godowa
61
16
Gim. Żarnowa
60
17
Gim. Połomia
59
18
Gim. Stępina
18
19
Gim. Żyznów
5

Najlepsze wyniki naszych szkół w powiecie i województwie w poszczególnych dyscyplinach:
SZKOŁY PODSTAWOWE:
STĘPINA
 • Indywidualne biegi przełajowe - Kinga Zięba, I m. w powiecie.
 • Drużynowe biegi przełajowe dziewczęta kl. IV - II m. w powiecie
 • Drużynowe biegi przełajowe chłopcy kl. IV - III m. w powiecie
GLINIK GÓRNY
 • I miejsce w powiecie i V miejsce w rejonie – Indywidualne biegi przełajowe – Katarzyna Kowalczyk
GOGOŁÓW
 • LA - V m. w powiecie Chmura Kamila - rzut piłeczką palantową
 • VI m. w powiecie - Oszajca Sylwia - bieg 600 m
 • Tenis stołowy - III m. w powiecie - Płaziak Patrycja, Drzyzga Zuzanna, Oszajca Sylwia
FRYSZTAK
 • Złoty medal w finale wojewódzkim chłopców sztafety szwedzkiej.
 • Srebrny medal w finale wojewódzkim dziewcząt sztafety szwedzkiej.
 • III miejsce w powiecie i udział w finale wojewódzkim indywidualnych mistrzostw la. w biegu na dyst.600 m Wojciechowska Faustyna 
 • II miejsce w powiecie i udział w finale wojewódzkim indywidualnych mistrzostw la. w biegu na dyst. 600 m - Michalska Maria
 • II miejsce w powiecie II miejsce w rejonie i XII miejsce w finale wojewódzkim sztafetowych biegów przełajowych – chłopców.
 • III miejsce w powiecie w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt
 • I miejsce w powiecie i 22 miejsce w finale wojewódzkim w biegu na dyst. 60 m Czech Dawid.
 • I miejsce w powiecie i udział w finale wojewódzkim w rzucie piłeczką palantową Sokołowski Hubert. 
 • Minipiłka ręczna chłopców : II miejsce w powiecie.
 • Minipiłka nożna chłopców: III miejsce w powiecie. 
 • Minipiłka koszykowa chłopców: I miejsce w powiecie, II miejsce w rejonie, III miejsce w półfinale wojewódzkim, a w konsekwencji VII miejsce w województwie.
 • Indywidualno - drużynowe biegi przełajowe dziewcząt: III miejsce w powiecie i III miejsce w rejonie.
 • Indywidualno- drużynowe biegi przełajowe chłopców/: II miejsce w powiecie, I miejsce w rejonie i VIII miejsce w finale wojewódzkim. Indywidualnie zaś Hubert Sokołowski zdobył III miejsce w zawodach rejonowych.
 • Czwórbój lekkoatletyczny chłopców: I miejsce w powiecie i VII miejsce w finale wojewódzkim. Indywidualnie zaś w tych zawodach Hubert Sokołowski zajął V miejsce w województwie.
 • Czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt: I miejsce w powiecie i XXI miejsce w finale wojewódzkim.
 • Trójbój la dziewcząt II miejsce w powiecie.
 • Trójbój la chłopców IV miejsce w powiecie.
 • Tenis stołowy dziewcząt I miejsce w powiecie, II w rejonie
 • Tenis stołowy chłopców II miejsce w powiecie, X w rejonie
LUBLA
 • Adrian długosz - skok w dal - 5 miejsce w zawodach powiatowych, 
 • Wiktoria Chałek - skok w dal - 8 miejsce w zawodach powiatowych, 
 • Tenis stołowy – drużynowy - w kategorii chłopców, 4 miejsce w zawodach powiatowych. 
GIMNAZJA:
FRYSZTAK
 • V miejsce w Wojewódzkich Indywidualno-drużynowych biegach przełajowych – 6 x 1000 m 
 • I miejsce w Rejonowych Indywidualno-drużynowych biegach przełajowych – 6 x 1000 m 
 • II miejsce w Powiatowych Indywidualno-drużynowych biegach przełajowych – 6 x 1000 m 
 • V miejsce w Wojewódzkiej Gimnazjadzie w Indywidualnych Mistrzostwach LA w pchnięciu kulą – Jakub Godek
 • I miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w Indywidualnych Mistrzostwach LA w pchnięciu kulą – Jakub Godek
 • VIII miejsce w Wojewódzkiej Gimnazjadzie w Indywidualnych Mistrzostwach LA w biegu na 1000 m – Konrad Bernal
 • I miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w Indywidualnych Mistrzostwach LA w biegu na 1000 m – Konrad Bernal
 • III miejsce w Rejonowej Gimnazjadzie w Sztafetowych Biegach Przełajowych 10 x 1000 m 
 • I miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w Sztafetowych Biegach Przełajowych 10 x 1000 m 
 • I miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w Indywidualnych Biegach Przełajowych – Konrad Bernal
 • V miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w Indywidualnych Biegach Przełajowych – Jakub Godek
 • II miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w koszykówce
 • III miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w piłce ręcznej 
LUBLA
 • Eliza Orzechowski – skok w dal - 4 miejsce w zawodach 
 • Klimek Konrad – bieg na 100m –udział w eliminacjach powiatowych
 • Daniel Koś - skok w dal - 4 miejsce w zawodach powiatowych
 • Sztafeta chłopców 4x100 -, udział w eliminacjach powiatowych
 • Piotr Sułkowski , Daniel Koś – tenis stołowy - 4 miejsce w zawodach powiatowych, 
 • Jan Moszkowicz, Hubert Gancarski, Patryk Sikora –udział w eliminacjach powiatowych
 • Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt udział w eliminacjach powiatowych
GOGOŁÓW
 • Tenis stołowy gimnazjum - II miejsce w powiecie a III w rejonie /dziewcząt/- Stasiowska Izabela, Miras 
 • IV m, w powiecie/chłopców/ - Chmura Bartosz, Drzyzga Adrian, Talaga Wojciech
 • Półfinał Wojewódzki Gimnazjady w badmintonie - IX m./dziewcząt/ - Salamon Klaudia, Lechwar Jolanta - XII m /chłopców/: Borowy Wiktor, Miras Kacper, Stasiowski Hubert.
STĘPINA
 • IV miejsce w powiecie /dziewcząt/ w piłce siatkowej.

WYNIKI GMINNEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO  SPORTU SZKOLNEGO 2016/2017

SZKOŁY PODSTAWOWE:
1 miejsce SP FRYSZTAK 957 pkt.
2. miejsce SP GOGOŁÓW 670 pkt
3. miejsce SP LUBLA 450 pkt.
4. miejsce SP CIESZYNA 200 pkt
4. miejsce SP STĘPINA 200 pkt.
5. miejsce SP GLINIK GÓRNY 136 pkt.

GIMNAZJA:
1. miejsce FRYSZTAK 401 pkt..
2. miejsce GOGOŁÓW 330 pkt.
3. miejsce LUBLA 278 pkt.
4. miejsce STĘPINA 120 pkt.

Koordynator Gminnego Sportu Szkolnego
mgr Leszek Jędrysik

Prześlij komentarz

1 Komentarze
Skorzystaj ze swojego konta Google i komentuj posty na Frysztak24.pl
 1. Uważam że w szkole we Frysztaku przydałby się jakiś młody nauczyciel wuefu.

  OdpowiedzUsuń

Below Post Ad