My mieszkańcy gminy Frysztak zwracamy się ze zdecydowanym protestem...

Mieszkańcy gminy Frysztak aktywnie protestują przeciw budowie zakładu produkcyjnego kompozytowe materiały budowlane wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Poniżej mail, który otrzymaliśmy od mieszkańców z prośbą o publikacja na łamach portalu.
Portal Mieszkańców dla Mieszkańców gminy Frysztak jest od tego aby pomagać w takich sprawach. Zapraszamy do lektury i oczywiście na jutrzejszy protest na parkingu przy bibliotece we Frysztaku. Będą media lokalne i ogólnopolskie. Protest rozpoczyna się o godzinie 9:00. O proteście możesz przeczytać klikając tu - link!

My mieszkańcy gminy Frysztak zwracamy się ze zdecydowanym protestem przeciwko inwestycji pn. „Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza”. Celem tej inwestycji jest produkcja mas bitumicznych (asfaltowych), przy których produkcji wytwarzają się bardzo szkodliwe pyły, substancje lotne a także potężna emisja hałasu. Planowana jest produkcja o bardzo wysokim wolumenie – 240 ton/h, 200 tys. ton rocznie.

Teren inwestycji znajduje się w otulinie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, oraz w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wisłok objętej programem Natura 2000 a także Rezerwatu Przyrody „HERBY”. Kilkanaście metrów od planowanej inwestycji przebiega szlak wodny rzeki Wisłok, na którym od 8 lat organizowany jest największy Ogólnopolski Spływ Kajakowy Szlakiem Rzeki Wisłok.

Wiemy jak uciążliwy jest taki zakład dla środowiska i jakie stanowi zagrożenie dla nas wszystkich. Wiemy jak uciążliwa była taka inwestycja w poprzedniej lokalizacji w Radymnie i wiemy, że czeka nas podobny los. Nie godzimy się na dodatkowe obciążenie Doliny Wisłoka cząsteczkami stałymi pyłu przemysłowego. Chcemy oddychać w miarę czystym powietrzem w Naszej Małej Ojczyźnie. Dodatkowym obciążeniem dla mieszkańców naszej gminy byłoby drastyczne wzmożenie ruchu samochód ciężarowych związanych z działalnością tego przedsiębiorstwa.


Prosimy wszystkich o pomoc póki jeszcze nie jest za późno.