Nowy sprzęt hydrauliczny w OSP Lubla

W dniu 27 września 2019 r. przy remizie Ochotniczej Straży pożarnej w Lubli odbyło się uroczyste przekazanie zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych do ratownictwa drogowego, zakupionych przez Gminę Frysztak z dofinansowania Funduszu Sprawiedliwości. 
Przekazania na ręce prezesa jednostki dokonał pan Marcin Warchoł – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz pani Maria Kurowska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. Na uroczystości obecny był również bryg. Rafał Rutyna – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie, pan Tomasz Garncarski – Wicestarosta Strzyżowski a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP we Frysztaku, pan Jan Ziarnik – Wójt Gminy Frysztak, przedstawiciele lokalnej społeczności oraz druhowie z OSP Lubla.

Otrzymany sprzęt pozwoli jednostce z Lubli na prowadzenie w pełni działań ratowniczych w ratownictwie drogowym i nie tylko. Gratulujemy otrzymanego sprzętu.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku
OSP RP we Frysztaku