Brązowe Krzyże Zasługi dla druhów z OSP Frysztak

W dniu 5 listopada 2019 r. podczas uroczystej zbiórki z okazji wręczenia odznaczeń państwowych członkom OSP i działaczom Związku OSP RP województwa podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacka pani Ewa Leniart w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręczyła Brązowe Krzyże Zasługi dla druha Marka Greli i druha Ryszarda Chmury z OSP Frysztak.

 
Brązowy Krzyż Zasługi ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Odznaczonym sedanie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w społecznej działalności pożarniczej.
Zarząd Oddziału Gminnego
Związku OSP RP we Frysztaku