Jeśli otaczarnia powstanie – stracimy przyrodę i zdrowie

Podsumowując, należy jednoznacznie stwierdzić, że umiejscowienie „Budowy zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza” z całą pewnością przyczyni się do utraty walorów turystyczno – ekologicznych powyższego terenu na obszarze co najmniej kilku kilometrów kwadratowych. Dodatkowo stanowić będzie bezpośrednie zagrożenie dla uprawy roślin i hodowli zwierząt, a co najważniejsze realnie narazi okolicznych mieszkańców na utratę zdrowia, zagrożenie chorobami szczególnie o charakterze nowotworowym, a w konsekwencji nawet utratę życia.

Jest to ostatni akapit nieodpłatnej opinii środowiskowej wykonanej przez profesorów Uniwersytetu Rzeszowskiego na prośbę stowarzyszenia „Ziemia Frysztacka”. Opinia powstała na odstawie raportu przedstawionego przez inwestora otaczarni. W opinii znajdą państwo szczegółowe analizy. Zachęcamy do zapoznania się całym dokumentem – jego treść jest jednoznaczna  - jeśli otaczarnia powstanie będziemy chorować,  a jako miejscowość stracimy walory środowiskowe i turystyczne.
Cały czas trwają procedury związane z pozwoleniami na realizację inwestycji.

W tej chwili Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zobowiązał inwestora do uzupełnienia raportu. Inwestor ma czas do 28 lutego 2020 r. na oddanie uzupełniającego raportu. Potem cała procedura rusza od początku. Będą również przeprowadzone konsultacje społeczne. Bardzo prosimy o śledzenie sytuacji. Ze swojej strony obiecujemy monitorować całą procedurę i informować państwa o przebiegu. Wykorzystamy wszystkie możliwe sposoby, by do budowy otaczarni nie doszło.

Członkowie stowarzyszenia „Ziemia Frysztacka”