Nowe stawki za wywóz śmieci.

Nowe stawki za wywóz śmieci będą obowiązywać w gminie Frysztak od 1 stycznia 2020 roku. Od nowego roku mieszkańcy zapłacą 16 złotych miesięcznie za odpady zbierane selektywnie oraz 32 złote za odpady zbierane w sposób nieselektywny - zmieszany.

Nowe stawki zostały ustalone przez Radę Gminy Frysztak na sesji uchwałą "w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Frysztak"
FOTO: legio24.pl