Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

UG FRYSZTAK - KOMUNIKAT dla mieszkańców

KOMUNIKAT dla mieszkańców Gminy Frysztak o organizacji pracy Urzędu Gminy w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia w dniu 13 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 16 marca 2020 r. aż do odwołania Urząd Gminy we Frysztaku, mając na względzie zdrowie mieszkańców i pracowników, pozostanie nieczynny dla interesantów za wyjątkiem rejestracji zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego.

W ograniczonym zakresie będzie pracował również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół. 

Urząd nie przerywa pracy i pracować będzie normalnie, by załatwiać (w miarę możliwości) indywidualne sprawy mieszkańców. Kontakt z urzędem będzie możliwy drogą elektroniczną, Przed budynkiem Urzędu Gminy wystawiona zostanie skrzynka (wrzutnia) na kierowaną do Urzędu korespondencję. 

Kasa Urzędu będzie nieczynna. Wpłaty z tytułu rat podatku prosimy dokonywać na konta bankowe wskazane w nakazach podatkowych, natomiast opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na konta wskazane w zawiadomieniach o wysokości opłaty. 

Przypominamy niezbędne numery telefonów oraz numery kont do przelewów do urzędu: Tel. /fax. 17- 27 77 110 17- 27 77 920, e-mail: ug@frysztak.pl

 Rachunki bankowe Gminy Frysztak: 
  1. Podstawowy rachunek dochodów budżetu Gminy 09 9168 1027 5505 8519 2000 0001
  2. Dla podatków i opłat lokalnych są indywidualne numery rachunków bankowych dla każdego podatnika dostępne na nakazach podatkowych
  3. Dla opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi są indywidualne numery rachunków bankowych dostępne na zawiadomieniach o wysokości opłaty 
  4. Sumy depozytowe (między innymi wadia przetargowe) 95 9168 1027 5505 8519 2000 0005 Wizyty osobiste w Urzędzie będą możliwe w sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki po uprzednim telefonicznym umówieniu. W tej trudnej i wyjątkowej sytuacji prosimy mieszkańców o zrozumienie i apelujemy o spokój i rozwagę oraz o dostosowanie się do wszelkich zaleceń służb i ograniczeń. Jan Ziarnik Wójt Gminy Frysztak
Wszystkie informacje związane z KORONAWIRUSEM na terenie Gminy Frysztak - link - kliknij tu!

Below Post Ad