Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

Przebudowa drogi powiatowej Cieszyna – Huta Gogołowska – Kamienica zakończona

Zakończyła się modernizacja drogi Cieszyna - Huta Gogołowska - Kamienica. W czasie modernizacji poprawiono bezpieczeństwo pieszych i kierowców korzystających z tego odcinka drogi. Całkowity koszt modernizacji to kwota 1.029.585 zł

Zakończyły się roboty budowlane realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 R Cieszyna – Huta Gogołowska – Kamienica w km 3+760 – 4+725 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych”. Inwestycja została odebrana i przekazana do eksploatacji dnia 09.10.2020 r. Wartość całkowita zadania to kwota 1.029.585 zł, z czego środki finansowe funduszu to kwota 625.851 zł, co stanowi 60% całkowitych kosztów inwestycji. Efektem rzeczowym zrealizowanego zadania jest wykonanie odcinka chodnika wraz z elementami odwodnienia i infrastrukturą towarzyszącą na odcinku 965 mb drogi powiatowej w Stępinie. - można przeczytać na stronie strzyzowski.pl

Info i foto: strzyzowski.pl 


Prześlij komentarz

0 Komentarze
Skorzystaj ze swojego konta Google i komentuj posty na Frysztak24.pl

Below Post Ad