Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKALMA B1 - 2

20 i 60. Nowe stawki za wywóz śmieci.

30 października Rada Gminy Frysztak uchwaliła nowe stawki za wywóz śmieci. Nowe stawki będą obowiązywać od początku 2021 roku. 20 złotych od osoby za zbieranie selektywne, jeśli nie wypełnisz obowiązku segregacji to 60 złotych od osoby miesięcznie.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 20,00 złotych (słownie: dwadzieścia złotych) miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) miesięcznie od 1 osoby.

Więcej informacji znajdą Państwo w Uchwale nr XXII/195/2020 - link, kliknij tu!

Foto: Krakow.pl

Prześlij komentarz

0 Komentarze
Skorzystaj ze swojego konta Google i komentuj posty na Frysztak24.pl

Below Post Ad