Podziękowanie p. Ewy Łaby dla Darczyńców!

"Ostatnie tygodnie to dla naszej rodziny tragiczny, smutny czas. Ale jednocześnie jest to czas, przerastającej nasze wyobrażenie, otrzymanej od wielu osób różnorodnej pomocy" - poniżej list od Pani Ewy Łaby z podziękowaniem dla wszystkich ludzi dobrego serca.

Przypominamy że cały czas trwa zbiórka dla rodziny na portalu zrzutka.pl. "Zbiórka na odbudowę domu po pożarze." - link do zbiórki, kliknij tu!

Tą drogą zwracam się z serdecznym podziękowaniem do wszystkich ludzi dobrego serca, Tych znanych z imienia i nazwiska i Tych, o których być może nawet nie wiemy, że dołączyli do grona życzliwych nam osób w czasie tragicznych wydarzeń, które dotknęły naszą rodzinę w lutym bieżącego roku.

Dziękuję Rodzinie, najbliższym moim i moich dzieci Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym za podążenie z pomocą w chwili wybuchu pożaru i za każdy objaw wsparcia okazany w tej tragicznej chwili, po niej, aż do dziś.

Bóg zapłać Strażakom, którzy z poświęceniem życia gasili pożar naszego domu, a potem ochoczo zaangażowali się w różnorodne formy pomocy.

Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim Inicjatorom i Organizatorom zrzutek i zbiórek, którzy z własnej inicjatywy rozpoczęli takie działania oraz Wszystkim, którzy wzięli w nich udział. Ta postawa Ofiarodawców - imiennych i tych anonimowych – dodała nam sił i wzbudziła nadzieję na kolejne dni.

Słowa podziękowań kieruję do władz Gminy Frysztak, z panem Wójtem i panią Sekretarz na czele, oraz podległych jednostek; do Pana Sołtysa Glinika Dolnego za duże zainteresowanie, udzielone rady i wszelką pomoc.

Bóg zapłać Księdzu Proboszczowi i Kapłanom naszej parafii nie tylko za posługę podczas mszy św. pogrzebowej mojego męża i wsparcie duchowe, ale i za zaangażowanie w pozyskanie pomocy finansowej podczas zbiórki do puszek po niedzielnych mszach świętych, z Caritasu oraz indywidualny dar serca.

Słowa wdzięczności kieruję do Kierownictwa i Pracowników zakładów pracy mojej córki (Fronerii z siedzibą w Mielcu), syna (Sarivo, Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie) oraz innych zakładów pracy, które w wieloraki, bardzo życzliwy i hojny sposób wsparły naszą rodzinę.

Dziękuję lekarzom i pielęgniarkom udzielającym pomocy mężowi w ostatnich dniach jego życia, z wyrozumiałością podchodzącym do naszej sytuacji.

Ostatnie tygodnie to dla naszej rodziny tragiczny, smutny czas. Ale jednocześnie jest to czas, przerastającej nasze wyobrażenie, otrzymanej od wielu osób różnorodnej pomocy: modlitewnej, duchowej, rzeczowej i finansowej. I tej ofiarowanej w formie pracy fizycznej. Pomocy od Ludzi Dobrego Serca.

Wszystkim Życzliwym nam Osobom tym znanym i nieznanym - z najbliższych okolic i z daleka – z wdzięcznego serca składamy wyrazy ogromnych podziękowań.

Zapewniając o wdzięcznej pamięci, polecam Wszystkich w modlitwie podczas mszy. św. w intencji Ofiarodawców i Darczyńców, która zostanie odprawiona w dniu 19 marca 2021 r. o godz.17.00 w Kościele pw. Narodzenia NMP we Frysztaku.

Ewa Łaba z rodziną