Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1

Wizyta Ambasadora Belgii w szkole w Gogołowie

Dzień 4 września 2021 roku przejdzie do historii szkoły jako niezwykle ważny. To tego bowiem dnia do Gogołowa przybył ambasador Królestwa Belgii.

W sobotnie przedpołudnie w budynku ZS w Gogołowie odbyło się spotkanie pana ambasadora Luc Jakobs’a oraz jego małżonki- pani Anne Blontrock z uczniami i pracownikami szkoły, władzami gminy Frysztak- wójtem p. Janem Ziarnikiem i sekretarzem p. Haliną Kolanko, dyr. ZOEAS-u p. Marcinem Jakubowiczem, radnymi wsi Gogołów i zaproszonymi gośćmi.

Po serdecznym powitaniu przez dyr. szkoły p. Tomasza Laskowskiego, wójta gminy p. Jana Ziarnika i Samorządu Uczniowskiego, głos zabrał pan Ambasador, który podziękował uczniom, nauczycielom, mieszkańcom Gogołowa i władzom samorządowym za pamięć o generale Ignacym Kruszewskim.

Generał Ignacy Kruszewski, od 1984 roku patron Szkoły Podstawowej w Gogołowie, zapisał się w historii Polski jako uczestnik powstania listopadowego, po upadku powstania wyemigrował do Belgii i oddał się w służbę królowi Leopoldowi I. Pod koniec życia przybył do Gogołowa, po śmierci spoczął też na gogołowskim cmentarzu. I właśnie z tymi faktami związany był przyjazd Ambasadora.

W przemówieniu gościa nie zabrakło słów uznania dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do nadania szkole imienia generała Kruszewskiego, dla uczniów i nauczycieli, którzy przypominają postać generała w każdą rocznicę nadania szkole imienia i sztandaru.

Podczas uroczystości głos zabrali również dyr. szkoły p. Tomasz Laskowski, byli dyrektorzy- p. Anna Stodolak i p. Bolesław Gruszczyński, także ks. prałat Emil Midura.


Kolejne punkty spotkania to: zwiedzanie szkoły, szczególnie Szkolnej Izby Pamięci, złożenie hołdu pod tablicą upamiętniającą nadanie szkole imienia oraz tablicą upamiętniającą gogołowskich Katyńczyków.

Spotkanie uświetnił występ Zespołu Śpiewaczego „Gogołowianie”.

Następnie pan ambasador wraz z małżonką, Samorządem Uczniowskim, dyrektorem szkoły, władzami samorządowymi udał się na gogołowski cmentarz, by złożyć wieniec i zapalić znicze na grobie patrona szkoły. Podkreśleniem doniosłości tego wydarzenia była warta trzymana przy grobie przez strażaków z OSP- Gogołów.

Spotkanie przebiegło w niezwykle miłej atmosferze i na długo pozostanie w pamięci uczestników. Uczniowie szkoły, nauczyciele i pracownicy obsługi, władze lokalne są dumni z możliwości goszczenia w murach swojej szkoły pana ambasadora Królestwa Belgi, prywatnie człowieka bardzo serdecznego i miłego.

Na zaproszenie wójta, p. Jana Ziarnika ambasador Belgii odwiedził atrakcje turystyczne gminy Frysztak i powiatu strzyżowskiego. W programie zwiedzania znalazły się: kościół p.w. św. Katarzyny w Gogołowie, Zespół Schronowy Stępina-Cieszyna, Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej. Podczas kolacji pan Ambasador podziękował władzom samorządowym za ciepłe przyjęcie i poświęcony czas. Wyraził też nadzieję, że jego wizyta to krok ku zacieśnieniu, mającą długą historię, współpracę regionu z Królestwem Belgii.


Więcej zdjęć z wizyty ambasadora w naszej galerii zdjęć - link, kliknij tu!
Zespół Szkół w Gogołowie

Prześlij komentarz

0 Komentarze
* Proszę nie spamować tutaj. Wszystkie komentarze są sprawdzane przez administratora.