Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

Podsumowanie Gminnego Sportowego Roku Szkolnego za rok szkolny 2021/2022

W dniu 21.12.2022r. w Szkole Podstawowej w Gogołowie odbyło się podsumowanie „Sportowego Roku Szkolnego 2021/2022”. 

Po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią, mogliśmy dokonać podsumowania Sportowego Roku w sporcie dzieci i młodzieży z naszej frysztackiej Gminy.

Tak się złożyło, że w tym roku gościliśmy w Szkole Podstawowej w Gogołowie, gdzie jak zwykle społeczność tej Szkoły przyjęła nas bardzo gościnnie.

Na naszym spotkaniu obecni byli: Wójt naszej Gminy Pan Jan Ziarnik, Dyrektor ZOEAS we Frysztaku Pan Marcin Jakubowicz, prezesi klubów sportowych działających w naszej gminie: Skarbek Gogołów, GMKS Strzelec Frysztak, Stowarzyszenie Morgan we Frysztaku, dyrektorzy wszystkich naszych placówek oświatowych oraz nauczyciele wychowania fizycznego z poszczególnych szkół. 

Swoją obecnością zaszczyciła nas również Dyrektor SOSW we Frysztaku Pani Agata Wyciślak wraz z nauczycielem wychowania fizycznego Panem Jerzym Zającem.

W tak szacownym gronie zostały przedstawione osiągnięcia sportowe naszej młodzieży w ostatnim roku sportowym 2021/2022.

Po złożeniu sprawozdania sportowego, którego wyniki przedstawione są poniżej, dyskutowaliśmy nad stanem szkolnego sportu gminnego, nad zaangażowaniem się naszej młodzieży w uprawianie sportu, jak również o przyszłości takiego rodzaju działań sportowych.

Spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia znanego cytatu polskiego lekarza i filozofa dr. Wojciech Oczko, który żył w latach 1537-1599 i był propagatorem kultury fizycznej:

„(…) ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.”

SKŁADAM PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM TYM, KTÓRZY WSPIERAJĄ NAS W KAŻDY MOŻLIWY SPOSÓB I ROZUMIEJĄ POTRZEBĘ TAKICH WŁAŚNIE DZIAŁAŃ, CZYLI; 

 • Panu Wójtowi i Radzie Gminy we FRYSZTAKU
 • Panu Dyrektorowi ZOEAS we Frysztaku wraz z pracownikami biura
 • Dyrektorom Szkół i Radom Pedagogicznym ze Szkół naszej Gminy i …OCZYWIŚCIE …..WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO z poszczególnych szkół, bo są to osoby z pasją, które tworzą podwaliny pod całe wyżej wymienione przedsięwzięcie!!!

  Dziękuję także instytucjom, które bezpłatnie udzielają nam obiektów sportowych, na których możemy USPRAWNIAĆ naszą młodzież, czyli …Dyrektorom poszczególnych placówek:

 • Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku,
 • Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku,
 • Szkoły Podstawowej nr 1 we Frysztaku,
 • Szkoły Podstawowej w Gogołowie.

Jak widać teren naszych działań w sporcie szkolnym jest bardzo rozległy.

Osobiście dziękuję za pomoc i duże wsparcie: Panu Janowi Ziarnikowi - Wójtowi naszej GMINY, Panu Dyrektorowi Marcinowi Jakubowiczowi wraz z jego współpracownikami z ZOEAS we Frysztaku oraz Pani Agacie Wyciślak Dyrektorowi Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku wraz z pracownikami Ośrodka, a także Panu Dyrektorowi Markowi Armacie wraz z jego współpracownikami GOSiR we Frysztaku za bardzo dobrą i owocną współpracę.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNYCH, SZKOLNYCH ZAWODÓW SPOROWYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/22

Zawody gminne, które zaplanowaliśmy na rok szkolnym 2021/22, zostały zrealizowane w całości, czyli zgodnie z kalendarzem. 

W sumie przeprowadzono: w ramach współzawodnictwa 14 Igrzysk Dzieci a w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 15 różnych dyscyplin sportowych. Dlatego też śmiało możemy mówić, o wszechstronnym rozwoju naszych uczniów.

Dodatkowo przeprowadziliśmy też zawody powiatowe:
 • Indywidualne Mistrzostwa LA (ID-Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego) i IMS) na obiektach SOSW we Frysztaku.
 • Sztafetowe biegi przełajowe i Indyw. –druż. biegi przełajowe (ID i IMS) na obiektach GOSiR we Frysztaku
 • Tenis stołowy (ID i IMS) na hali sportowej przy SP w Gogołowie
 • Koszykówka (ID i IMS) na hali sportowej przy SP we Frysztaku.

Pomimo trudności związanych z przerwą w związku z nauką zdalną (pandemia!), udało się nadrobić zaległości i wszystkie konkurencje odbyły się, a zwycięzcy z poszczególnych dyscyplin reprezentowali naszą gminę na zawodach wyższych szczebli aż do Mistrzostw Polski włącznie (badmintoniści z SP w Gogołowie!).

W kategorii Igrzysk dzieci w zawodach powiatowych udział wzięło 6 szkół a w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej także 6 szkół, czyli wszystkie z terenu naszej gminy.

Najliczniej obsadzane zawody - to biegi przełajowe (sztafety i biegi idyw. – drużynowe) oraz indywidualne mistrzostwa w lekkiej atletyce. Z pewnością dlatego, że są one najbardziej dostępne. 

Na marginesie chciałem dodać, że w ostatnich biegach indywidualno-drużynowych (tegorocznej powiatowej edycji) wzięło udział 314 uczniów z 22 szkół.

W naszej gminne współzawodnictwo polega na sumowaniu przewidzianych regulaminem punktów zarówno za osiągnięcia drużynowe, jak i indywidualne tylko na terenie naszej gminy!


WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA GMINNEGO za ubiegły rok szkolny;
Igrzyska Dzieci - (klasy 6 i młodsi)
miejsce SP we Frysztaku – 846 pkt.
miejsce SP w Lubli – 720 pkt.
miejsce SP w Gogołowie – 681 pkt.
miejsce SP w Stępinie 220 pkt.
miejsce SP w Gliniku Górnym – 70 pkt.
miejsce SP w Cieszynie – 20 pkt.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – (7 i 8 klasy):
1.miejsce SP we Frysztaku – 654 pkt.
2.miejsce SP w Gogołowie – 453 pkt.
3.miejsce SP w Stępinie – 414 pkt.
4.miejsce SP w Lubli - 320 pkt.
5.miejsce SP w Cieszynie – 119 pkt.
6.miejsce SP w Gliniku Górnym – 110 pkt.

Osiągnięcia naszych Szkół w powiecie strzyżowskim:
Igrzyska Dzieci - (klasy 6 i młodsi)
1. miejsce SP nr 2 w Strzyżowie - 526 pkt.
2. miejsce SP nr 1 we Frysztaku - 405 pkt.
3. miejsce SP w Lubli – 304 pkt.
4. miejsce SP w Grodzisku – 253 pkt.
5. miejsce SP w Babicy – 245 pkt.
6. miejsce SP w Gogołowie – 212 pkt.
7. miejsce SP w Wiśniowej – 172 pkt.
8. miejsce SP w Konieczkowej – 151 pkt.
9. miejsce SP w Czudce – 150 pkt.
10. miejsce SP w Jaworniku Nieb. – 147 pkt.
11. miejsce SP w Wyżnem – 104 pkt.
12. miejsce SP w Gwoźnicy Górnej – 98 pkt.
13. miejsce SP w Dobrzechowie – 81 pkt.
14. miejsce SP w Niebylcu – 63 pkt.
15. miejsce SP w Zaborowie – 62 pkt.
16. miejsce SP nr 2 w Pstrągowej – 36 pkt.
17. miejsce SP nr 1 w Strzyżowie – 30 pkt.
18. miejsce SP w Gwoźnicy Dolnej – 28 pkt.
19. miejsce SP w Lutczy – 26 pkt.
20. miejsce SP w Różance – 23 pkt.
21. miejsce SP w Żarnowej – 20 pkt.
22. miejsce SP w Żyznowie – 20 pkt.
23. miejsce SP nr 1 w Pstrągowej – 16 pkt.
24. miejsce SP nr 1 w Wysokiej Strzyż. – 15 pkt.
25. miejsce SP w Gliniku Górnym – 15 pkt.
26. miejsce SP w Połomi – 13 pkt.
27. miejsce SP nr 2 w Wysokiej Strz. – 12 pkt.
28. miejsce SP w Stępinie – 6 pkt.
29. miejsce SP w Nowej Wsi – 3 pkt.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – (7 i 8 klasy):
1. miejsce SP nr 1 we Frysztaku - 638 pkt.
2. miejsce SP - nr 2 w Strzyżowie - 433 pkt.
3. miejsce SP w Wiśniowej – 235 pkt.
4. miejsce SP w Lutczy – 174 pkt.
5. miejsce SP w Gogołowie - 152 pkt.
6. miejsce SP w Zaborowie – 144 pkt.
7. miejsce SP w Czudcu – 138 pkt.
8. miejsce SP w Lubli – 89 pkt.
9. miejsce SP w Niebylcu – 86 pkt.
10. miejsce SP w Stępinie – 72 pkt.
11. miejsce SP w Konieczkowej – 71 pkt.
12. miejsce SP w Grodzisku – 68 pkt.
13. miejsce SP w Dobrzechowie – 55 pkt.
14. miejsce SP w Babicy – 55 pkt.
15. miejsce SP nr 1 w Pstrągowej – 46 pkt.
16. miejsce SP nr 1 w Wysokiej Strz. – 42 pkt.
17. miejsce SP w Wyżnem – 42 pkt.
18. miejsce SP w Jaworniku Nieb. – 37 pkt.
19. miejsce SP w Żarnowej – 37 pkt.
20. miejsce SP nr 1 w Strzyżowie – 35 pkt.
21. miejsce SP nr 2 w Wysokiej Strz.– 33 pkt.
22. miejsce SP w Gwoźnicy Górnej – 25 pkt. ???
23. miejsce SP nr 2 w Pstrągowej – 25 pkt.
24. miejsce SP w Połomi. – 20 pkt.
25. miejsce SP w Różance – 19 pkt.
26. miejsce SP w Gliniku Zaborowskim – 16 pkt.
27. miejsce SP w Nowej Wsi – 16 pkt.
28. miejsce SP w Baryczce. – 15 pkt.
29. miejsce SP w Gliniku Górnym – 10 pkt.
30. miejsce SP w Cieszynie – 3 pkt.

MIEJSCA NASZYCH SZKÓŁ (Igrz. Dzieci i Igrz. Młodz. Szkolnej – razem wzięte!) W WOJEWÓDZTWIE 2021/22

W sumie do współzawodnictwa wojewódzkiego sklasyfikowano 454 szkoły - (po wcześniejszych eliminacjach gminnych!)
17 miejsce SP nr 2 w Strzyżowie – 609 pkt.
21 miejsce SP nr 1 we Frysztaku – 547 pkt.
27 miejsce SP w Gogołowie – 460 pkt.
161 miejsce SP w Lubli – 102 pkt.
360 miejsce SP w Cieszynie – 11 pkt.
388 miejsce SP w Gliniku Górnym – 7 pkt.
404 miejsce SP w Stępinie – 7 pkt.

UWAGA: wszystkie szkoły z naszej Gminy znalazły się w punktacji wojewódzkiej (ID + IMS) !!!
Obecnie - Wojewódzka Klasyfikacja Gmin (ID+IMS)
Rywalizowało 136 Gmin (ID+IMS)
14. miejsce Gmina Frysztak – 1133 pkt
25. miejsce Miasto-Gmina Strzyżów – 736 pkt.

KLASYFIKACJA POWIATÓW (ID+IMS)
Rywalizowało 25 powiatów (wszystkie!)
11. miejsce Powiat Strzyżowski - 2608 pkt.

NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA NASZEJ MŁODZIEŻY W FINAŁACH WOJEWÓDZKICH i OGÓLNOPOLSKICH /do piątego miejsca – włącznie! /

Brązowy medal w Finale Mistrzostw Polski w badmintonie chłopcy w ramach Igrzysk Dzieci SP w GOGOŁOWIE /nauczyciel Pani Anna Wiśniowska/

IV miejsce w Finale Mistrzostw Polski w badmintonie dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej SP w GOGOŁOWIE / nauczyciel Pani Anna Wiśniowska/      

Oczywiście drużyny te wcześniej w Finale Wojewódzkim zdobyły odpowiednio złote medale!

……………………………………………………………………………………..


Złoty medal sztafety 4x100 m. w Finale Wojewódzkim „Festiwal Sztafet” dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, SP nr 1 we Frysztaku / nauczyciel Leszek Jędrysik/ Mistrzostw Polski w tym roku nie organizowano!!! A szkoda, bo wynik dziewcząt był naprawdę bardzo dobry!!!

Srebrny medal w Finale Wojewódzkim w badmintonie dziewcząt w ramach Igrzysk Dzieci SP w GOGOŁOWIE /nauczyciel Pani Anna Wiśniowska/

IV miejsce w biegu na dyst. 100 m. w Finale Wojewódzkim dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Patrycja Bryda z SP nr 1 we Frysztaku / nauczyciel Leszek Jędrysik/

V miejsce w piłce ręcznej dziewcząt w Finale Wojewódzkim w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej - SP nr 1 we Frysztaku /nauczyciel Leszek Jędrysik/

V miejsce w Lidze lekkoatletycznej dziewcząt w Finale Wojewódzkim w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej- SP nr 1 we Frysztaku /nauczyciel Leszek Jędrysik/

V miejsce w Finale Wojewódzkim „Festiwal Sztafet” Sztafeta Szwedzka dziewcząt w ramach Igrzysk Dzieci - SP nr 1 we Frysztaku / nauczyciele: Leszek Jędrysik, Krzysztof Niemiec, Jerzy Górka, Piotr Górka/

Jak widać dzieci i młodzież z naszej gminy, odgrywają znaczącą rolę w rywalizacji wojewódzkiej, a na 16 takich osiągnięć powiatowych finale wojewódzkim nasza frysztacka młodzież wywalczyła aż 8 lokat, czyli dokładnie połowę! 

Ponadto zauważyć należy wysokie lokaty naszych uczniów do 20-tego miejsca w Finale Wojewódzkim Województwa Podkarpackiego:

1 miejsce chłopców w trójboju la ID SP nr 1 we Frysztaku a indywidualnie 1 miejsce wywalczył Zięba Mikołaj z tej drużyny /nauczyciel Piotr Górka/

7 miejsce Aleksandra Janas w biegu na dyst. 300 m w Finale Wojewódzkim, IMS z SP w Gogołowie /nauczyciel Mateusz Dyka/

8 miejsce dziewcząt w Sztafetowe Biegi Przełąjowe ID SP nr 1 we Frysztaku /nauczyciele: Leszek Jędrysik, Krzysztof Niemiec, Jerzy Górka, Piotr Górka/

9 miejsce Bandrowska Julia w biegu na dyst. 60 m w Finale Wojewódzkim IMS z SP nr 1 we Frysztaku /nauczyciel Leszek Jędrysik/

9 miejsce w Festiwalu Sztafet – sztafeta szwedzka chłopców w Finale Wojewódzkim w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej - SP nr 1 we Frysztaku /nauczyciel Leszek Jędrysik, Piotr Górka/

10 miejsce dziewcząt w czwórboju la ID SP nr 1 we Frysztaku /nauczyciele: Piotr Cymerman i Marcin Pilut/

10 miejsce chłopców w czwórboju la SP w Lubli /nauczyciele Piotr Cymerman i Marcin Pilut/

12 miejsce w koszykówce dziewcząt w Finale Wojewódzkim w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej - SP nr 1 we Frysztaku /nauczyciel Leszek Jędrysik/

12 miejsce w tenisie stołowym ID z SP w Lubli /nauczyciel Cymerman Piotr i Marcin Pilut/

12 miejsce Dykas Martyna w skoku w dal w Finale Wojewódzkim, IMS z SP nr 1 we Frysztaku / nauczyciel Leszek Jędrysik/

13 miejsce Sznerch Julia w pchnięciu kulą w Finale Wojewódzkim, IMS z SP nr 1 we Frysztaku/ nauczyciel Leszek Jędrysik/

13 miejsce dziewcząt w drużynowych biegach przełajowych w Finale Wojewódzkim w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej - SP nr 1 we Frysztaku / nauczyciel Leszek Jędrysik/

13 miejsce Bylinowski Bruno w biegu na dyst. 60 m ID z SP w Lubli /nauczyciele: Piotr Cymerman i Marcin Pilut/

14 miejsce Madziar Zuzanna w biegu na dyst. 300 m w Finale Wojewódzkim, IMS z SP w Gogołowie /nauczyciel Mateusz Dyka/

14 miejsce Majcher Kamila w biegu na 600m. ID SP nr 1 we Frysztaku /nauczyciel Leszek Jędrysik /miejsce Skórka Krystian – skok w dal ID z SP w Lubli 

15 miejsce w sztafetowych biegach przełajowych w Finale Wojewódzkim w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej - SP nr 1 we Frysztaku / nauczyciel Leszek Jędrysik, Piotr GÓRKA/ 

14 miejsce Majcher Kamila SP nr 1 we Frysztaku Indywidualne Biegi Przełajowe ID / nauczyciel Leszek Jędrysik/

19 miejsce w drużynowych biegach przełajowych w Finale Wojewódzkim w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej - SP nr 1 we Frysztaku /nauczyciel  eszek Jędrysik/

…………………………………………………………………………….

Ponadto pragnę poinformować, że nasza koleżanka Ania Wiśniowska została uhonorowana nagrodą Starostwa powiatowego w Strzyżowie za szczególne osiągnięcia sportowe w badmintonie. 

Gratuluję Ani i całej społeczności szkolnej ze Szkoły Podstawowej w GOGOŁOWIE, bo uważam, że jest to wyróżnienie także dla całej placówki oświatowej.

……………………………………………………………………………………………………

Już na koniec - zostałem upoważniony do przekazania wiadomości o tym, że- poczynając od wiosny przyszłego roku -planujemy włączyć do naszego corocznego powiatowego kalendarza imprez sportowych dodatkową imprezę biegową pod nazwą: „Memoriał Jacka Boho”- znanego i nieodżałowanego propagatora kultury fizycznej dzieci i młodzieży w powiecie strzyżowskim. Będą to biegi przełajowe w ramach ID, IMS i Licealiady organizowane co roku w innej gminie naszego powiatu strzyżowskiego. Pierwsze takie zawody odbędą się w naszej gminie na obiektach GOSiR we Frysztaku.

Bardzo Dziękuję za zaufanie!
W imieniu dzieci i młodzieży, a także swoim … proszę o jeszcze!

KOORDYNATOR GMINNEGO SPORTU SZKOLNEGO
Leszek Jędrysik
Foto: Skarbek Gogołów

Prześlij komentarz

0 Komentarze
Skorzystaj ze swojego konta Google i komentuj posty na Frysztak24.pl

Below Post Ad