Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

Harmonogram wywozu śmieci w Gminie Frysztak w 2024 roku

Gmina Frysztak zaplanowała harmonogram wywozu śmieci na rok 2024, aby mieszkańcy mogli sprawnie i odpowiedzialnie utrzymywać porządek w swoich miejscowościach. Gmina została podzielona na dwa obszary, a plan obejmuje różne kategorie odpadów, w tym niesegregowane, tworzywa sztuczne, metale, odpady biodegradowalne oraz popiół. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w Urzędzie Gminy Frysztak.

Obszar 1: Kobyle, Twierdza, Frysztak, Pułanki, Cieszyna, Stępina, Chytrówka, Huta Gogołowska (Pełny harmonogram wywozu śmieci w gminie Frysztak do pobrania - format PDF - KLIKNIJ TU)
Pierwszy wywóz odpadów komunalnych w tym obszarze został zaplanowany na 3 stycznia 2024 roku. Mieszkańcy będą mogli pozbyć się odpadów niesegregowanych, tworzyw sztucznych, metali, odpadów biodegradowalnych oraz popiołu. W miesiącach od kwietnia do września planowany jest częstszy wywóz odpadów, który będzie odbywać się 2 lub 3 razy w miesiącu, aby zapewnić sprawną obsługę i utrzymanie czystości.

Obszar 2: Widacz, Lubla, Glinik Dolny, Glinik Średni, Glinik Górny, Gogołów
(Pełny harmonogram wywozu śmieci w gminie Frysztak do pobrania - format PDF - KLIKNIJ TU)
W obszarze drugim śmieci zostaną wywiezione po raz pierwszy w 2024 roku 10 stycznia.
Mieszkańcy będą mogli pozbyć się odpadów niesegregowanych, tworzyw sztucznych, metali, odpadów biodegradowalnych oraz popiołu. W miesiącach od kwietnia do września planowany jest częstszy wywóz odpadów, który będzie odbywać się 2 lub 3 razy w miesiącu, aby zapewnić sprawną obsługę i utrzymanie czystości.

Ważnym punktem harmonogramu jest również wywóz szkła, który przewidziany jest 4 razy w roku dla całej gminy. Daty to 8 marca, 7 czerwca, 20 września oraz 3 grudnia. Warto jednak pamiętać, że szkło zawsze można dostarczyć na Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie dostępne są specjalne kontenery.

Co więcej, w 2024 roku odbędzie się trzykrotna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych. W obszarze 1 planowane są daty 20 marca, 14 czerwca i 4 października. Natomiast w obszarze 2 daty to 27 marca, 21 czerwca oraz 11 października.

Ponadto, mieszkańcy mają dostęp do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gliniku Dolnym, który czynny jest w różnych godzinach w zależności od pory roku. PSZOK przyjmuje selektywnie zbierane odpady, z wyjątkiem odpadów zmieszanych, i umożliwia mieszkańcom dostarczenie ich we własnym zakresie.

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest w godzinach:

Od kwietnia do września
  • środa od godziny 12:00 do 19:00
  • sobota od godziny 9:00 do 14:00
Od października do marca
  • środa od godziny 12:00 do 17:00
  • sobota od godziny 9:00 do 14:00

Warto zaznaczyć, że świadome i odpowiedzialne gospodarowanie odpadami przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego, dlatego gmina zachęca wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w systemie segregacji i właściwego utylizowania odpadów.

Dzięki tak szczegółowemu harmonogramowi mieszkańcy Gminy Frysztak mogą z łatwością planować swoje działania związane z utrzymaniem czystości i porządku w swoich miejscowościach na cały rok 2024.

Prześlij komentarz

0 Komentarze
Skorzystaj ze swojego konta Google i komentuj posty na Frysztak24.pl

Below Post Ad