Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

Ekomuzeum na terenie Gminy Frysztak - KONKURS NA NAZWĘ !!!

Ziemia Frysztacka - Stowarzyszenie promocji i rozwoju ogłasza konkurs na nazwę ekomuzeum zlokalizowanego na terenie Gminy Frysztak.
Nasze stowarzyszenie wzięło udział w projekcie Fundacji Bieszczadzkiej na utworzenie ekomuzeum na terenie województwa podkarpackiego. Sama nazwa mało nam mówi. Jest to, więc sieć rozproszonych w terenie obiektów, tworzących żywą kolekcję obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego mieszkańców.

Wyjątkowy charakter regionu jest prezentowany jako wypadkowa warunków naturalnych i działalności ludzi, historycznej i obecnej. Jest to nowa inicjatywa na naszym terenie, która skupiając tutejsze „dziedzictwo kulturowe” pozwoli zachować je nie jako skansen, ale jako coś, co jest dynamiczne, żyje i zmienia się razem ze społeczeństwem.

Ekomuzeum ma na celu stworzenie jednej, spójnej oferty turystycznej. Przyczyni się to do wyeksponowania mniej znanych, a ciekawych miejsc w gminie, a także zintegruje różne aktywnie działające środowiska lokalne. Eksponując najważniejsze ciekawostki regionu ekomuzeum da turystom jak i jego mieszkańcom możliwość okrycia ducha gminy Frysztak i okolic.

Wielu z Was zada pytanie: po co tworzyć nową formę organizacyjną, jaką jest ekomuzeum, skoro cele, jakie stawia się dla ekomuzeów, już są u nas realizowane? Odpowiedź jest prosta.
Intensywność zmian, jakie zachodzą w naszej gminie, powoduje, że dotychczasowe formy są niewystarczające. Nie potrafimy w odpowiednim stopniu wykorzystać posiadanych walorów oraz potencjału ludzkiego.  

Dlatego moi drodzy wyszliśmy z inicjatywą utworzenia ekomuzeum na terenie Naszej Gminy  i zwracamy się do Państwa o pomoc w wymyśleniu nazwy. Ma być ona krótka, zwięzła, charakterystyczna dla naszego terenu - tak, aby mogła łatwo wpaść w ucho. Jeśli nie będziemy pierwsi na świecie to może przynajmniej w Polsce. Swoje pomysły prosimy o przesyłanie na adres ekomuzeum@frysztak24.pl do 09.09.2010 r. (W mailu można podać dowolną ilość nazw dla EKOMUZEUM - proszę również dopisać: W przypadku wygranej nie będę rościł praw autorski do nazwy ekomuzeum) Na zwycięzcę czeka nagroda w postaci przewodników i pozycji książkowych po terenie naszej gminy.

Projekt realizowany przy udziale:
UG Frysztak, Ziemia Frysztacka - Stowarzyszenie promocji i rozwoju, Fundacja Bieszczadzka, Inorde, Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Prześlij komentarz

0 Komentarze
Skorzystaj ze swojego konta Google i komentuj posty na Frysztak24.pl

Below Post Ad