Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKALMA B1 - 2

Dla naszego terenu niezwykle ważne są pieniądze z zewnątrz – Robert Godek o przyszłej kadencji Rady Powiatu w Strzyżowie

21 listopada odbędą się wybory samorządowe, które określą kształt m.in. samorządu powiatowego w Strzyżowie na najbliższe cztery lata. Dla nas jako mieszkańców gminy Frysztak są to ważne wybory, samorząd powiatowy wykonuje bowiem na naszym terenie wiele istotnych zadań: odpowiada za stan dróg powiatowych i mostów, prowadzi dwie ważne jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Frysztaku i Dom Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym, w których przebywają podopieczni z różnych terenów naszego województwa i gdzie pracuje niemało osób z naszej gminy, koordynuje pomoc dla osób bezrobotnych poprzez Powiatowy Urząd Pracy, pomoc dla osób niepełnosprawnych czy sprawy bezpieczeństwa i likwidacji szkód powstałych w wyniku powodzi i osuwisk.

Drogi powiatowe w gminie Frysztak: 7,2 mln zł z funduszy zewnętrznych
We wszystkich tych dziedzinach potrzeba przede wszystkim umiejętnego ubiegania się o znaczne środki spoza naszego terenu, gdyż nasze lokalne zasoby są zbyt skromne, byśmy mogli skutecznie reagować na wszystkie potrzeby. W mijającej kadencji Rady i Zarządu Powiatu wiele takich środków udało się przyciągnąć na nasz teren - m.in. z Unii Europejskiej i budżetu centralnego. Pozyskanie znacznych funduszy na drogi powiatowe i most w Kobylu możliwe było m.in. dzięki dobrej współpracy z Panem Wójtem i Radą Gminy Frysztak, samodzielnie pozyskaliśmy prawie 5 mln zł na dokończenie rozbudowy DPS w Gliniku Dolnym i prawie 4 mln zł na rozwój SOSW we Frysztaku, co stanie się pod warunkiem przychylnego i profesjonalnego podejścia przyszłego Zarządu i Rady Powiatu do tego projektu. Niemal w 100% z funduszy zewnętrznych zabezpieczamy szkody na drogach jak m.in. osuwisko w Gliniku Górnym a w gminie Frysztak jako pierwszej gminie w całym powiecie praktycznie w całości przeprowadziliśmy modernizację dróg powiatowych, z własnych środków wspomagamy co roku odnowę naszych kościołów zabytkowych, finansujemy pomoc dla młodzieży, różne wydarzenia kulturalne m.in. w gminie Frysztak itp.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Frysztaku: 4,9 mln zł z funduszy zewnętrznych
W nowej kadencji samorządów trzeba byłoby kontynuować te działania:  podjąć temat bezpieczeństwa na drogach, budowy chodników w różnych miejscowościach naszej gminy, oznakowania, dokończyć zaplanowane już projekty, przygotować nowe i skupić się na wielu bieżących wyzwaniach, w tym na pomocy osobom bezrobotnym i niepełnosprawnym oraz zabezpieczeniu naszego terenu przed skutkami osuwisk i innych kataklizmów. Na to wszystko potrzeba nadal doświadczenia i umiejętności korzystania przede wszystkim z funduszy zewnętrznych, w innym przypadku bowiem trudno będzie o skuteczne działanie.

Dom Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym: 4,5 mln zł z funduszy zewnętrznych
Kandydując do Rady Powiatu w Strzyżowie chciałbym dla tych spraw spożytkować moje dotychczasowe doświadczenie i nadal dobrze służyć mieszkańcom całego powiatu i naszej gminy. Będzie to uzależnione od Państwa udziału w wyborach 21 listopada i podjętych decyzji, co do poparcia konkretnych osób. Ze swej strony proszę o Państwa głos lub o poparcie innych kandydatów do Rady Powiatu z listy nr 5 – listy Prawa i Sprawiedliwości.

Most na Wisłoku na drodze Frysztak - Kobyle - Jazowa - 2,1 mln zł z funduszy zewnętrznych
Robert Czesław Godek
Kandydat do Rady Powiatu w Strzyżowie
Lista nr 5, pozycja nr 1.
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość - Redakcja Frysztak24.pl nie odpowiada za treść artykułu.

Prześlij komentarz

0 Komentarze
Skorzystaj ze swojego konta Google i komentuj posty na Frysztak24.pl

Below Post Ad