KONWENT POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W SOSW WE FRYSZTAKU

W dniu 10 lutego 2011 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku dbył się Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego. Organizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe w Strzyżowie. Uczestniczyli w nim starostowie powiatów, władze województwa podkarpackiego na czele z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Zdrowia. W spotkaniu udział wzięli również: Wójt Gminy Frysztak Pan Jan Ziarnik i Dyrektor SOSW we Frysztaku Pani Agata Wyciślak.

    Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego Pan Józef Michalik, Starosta Lubaczowski przedstawił stan likwidacji szkód powodziowych i osuwiskowych w województwie podkarpackim. Wójt Gminy Frysztak Pan Jan Ziarnik przybliżył uczestnikom posiedzenia największe atrakcje turystyczne gminy. Pani Agata Wyciślak, Dyrektor SOSW we Frysztaku w multimedialnej prezentacji przedstawiła przybyłym swoją placówkę, omawiając szczególnie: wielość obszarów działania, etapy i kierunki kształcenia, rodzaje zajęć rewalidacji indywidualnej i efektywne metody pracy z uczniami.
    W części zasadniczej spotkania głos zabrał Pan Rafał Kumek, Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w PUW w Rzeszowie. Przedstawił straty podkarpackiego rolnictwa spowodowane powodzią w 2010 roku. W powiecie strzyżowskim straty wyniosły 33504015zł, kwota dotacji 15823855zł. Straty w całym naszym województwie wyniosły 773,1 mln zł, a łączna suma dotacji to 203,7 mln złotych. Powiat strzyżowski otrzymał na osuwiska i osłonę przeciw osuwiskową największą kwotę (4 mln złotych z 10 mln złotych przeznaczonych na całe województwo) na zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi Węglówka-Wysoka Strzyżowska-Dobrzechów.
Pani Marta Matczyńska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego przedstawiła jakie projekty są i będą realizowane przy udziale środków z EFS. Zakupiono 156 wozów strażackich, realizowana jest m.in. modernizacja dróg, budowa sieci kanalizacji i oczyszczalni ścieków. W zakresie kultury i turystyki realizowane są 52 projekty.
Na zakończenie posiedzenia wystąpili: Pan Dariusz Zieliński, Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej PONFZ, który przedstawił zasady kontraktowania usług medycznych oraz przedstawicielka Fundacji SOS Życie, Pani Kinga Bielec, która podkreśliła ogromną rolę, jaką odgrywają badania profilaktyczne kobiet, wykrywające wczesne stadium raka piersi i raka szyjki macicy. Profilaktyka powinna stać się priorytetem, gdyż umieralność kobiet wzrasta i obniża się wiek zachorowalności kobiet na ten rodzaj nowotworów.
Po wspólnym obiedzie uczestnicy spotkania mogli zwiedzić Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku i Dom Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym. Zaproszeni goście byli pod ogromnym wrażeniem, podziwiali wielkość oraz bogactwo wyposażenia pracowni specjalistycznych w SOSW. Uczestnicy Konwentu podkreślali zaangażowanie pani Dyrektor Agaty Wyciślak i pracowników SOSW we Frysztaku, kompleksowość świadczonych w tej placówce usług edukacyjno-terapeutycznych oraz różnorodność prowadzonych form rewalidacji i rehabilitacji z wykorzystaniem specjalistycznych metod usprawniania i przygotowania do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
tekst: Irena Drak
zdjęcia: Marek Armata
Dodaj do Google Plus

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz