160 tys. na sport w gminie

Cztery kluby działające na terenie Gminy Frysztak uzyskały dotacje na rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2011 r. Do podziału w budżecie było 160 tysięcy złotych, cała kwota został rozdysponowana.


W związku z ogłoszonym 10.03.2011 r. naborem wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2011 r., do dnia 24.03.20011 r. wpłynęło 4 wnioski, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez powołaną do tego komisję.

Na podstawie pozytywnej opinii komisji, postanawiam udzielić dotacji celowych następującym wnioskodawcom:

1. Gminnemu Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Strzelec” z Frysztaka na wsparcie projektu pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu w miejscowości Frysztak” - kwota: 96.800,00 zł
.
2. Klubowi Sportowemu „Orzeł” z Lubli na wsparcie projektu pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu w miejscowości Lubla” - kwota: 33.400,00 zł.

3. Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Skarbek” z Gogołowa na wsparcie projektu pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu w miejscowości Gogołów” - kwota: 26.800,00 zł.

4. Jasielskiemu Klubowi KYOKUSHIN KARATE z Jasła na wsparcie projektu pn. „Szkolenie i  współzawodnictwo sportowe w zakresie karate” na terenie Gminy Frysztak - kwota:  3.000,00 zł

Link do dokumentu - kliknij tu !!!
źródło: frysztak.pl
Dodaj do Google Plus

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz