Ewidencja gruntów i budynków na terenie wsi Lubla

Rozpoczęły się prace nad modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie wsi Lubla w gminie Frysztak. Prace są realizowane przez firmę Geokart - International Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Podjęte działania mają m. in. na celu stworzenie aktualnej bazy danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, użytków gruntowych, klas gleboznawczych, budynków, lokali a także aktualizację informacji dotyczących właścicieli poszczególnych nieruchomości.

Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:
  1. gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty,
  2. budynków - ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych,
  3. lokali - ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.

W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:
  1. właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych - inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części,
  2. miejsce zamieszkania lub siedzibę osób wymienionych w pkt 1,
  3. informacje o wpisaniu do rejestru zabytków,
  4. wartość nieruchomości.
Więcej o modernizacji ewidencji gruntów mogą państwo przeczytać w artykule - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w Lubli - link kliknij tu !!!

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz