Wiosenny turniej klas w Zespole Szkół w Lubli

Pierwszy dzień wiosny, to tradycyjnie w szkołach Dzień Wagarowicza. Znając upodobania młodzieży i szanując ich zwyczaje, od wielu lat w Zespole Szkół w Lubli właśnie w ten dzień organizowane są zawody, turnieje międzyklasowe. Zasadą tych konkurencji jest przede wszystkim pomysłowość i duża dawka humoru. W tym roku organizacją tych zabaw zajął się Samorząd Szkolny.
Z odpowiednim wyprzedzeniem podano wszystkim klasom tematykę zadań do przygotowania, a były to:  gotowanie na ekranie, inscenizacja bajki, taniec (walc wiedeński, taniec dyskotekowy), parodia piosenki, klasowy pupil. Zaplanowano, że nagrodą dla zwycięskiej klasy będzie wyjazd na basen.

Od samego początku wszyscy uczniowie wspólnie z wychowawcami bardzo zaangażowali się w przygotowanie zadanych konkurencji, spotykali się po lekcjach w szkole i poza nią nią. Te spotkania, przygotowania pełne emocji miały także obok aspektów dydaktycznych wiele walorów wychowawczych, bo sprzyjały lepszemu poznawaniu się, rozwijaniu umiejętności przydzielania ról podczas prac w grupach, zacieśnianiu przyjaźni…

 21 marca turniej odbył się na sali gimnastycznej, w obecności całej szkolnej i przedszkolnej społeczności (stuprocentowa frekwencja), według wcześniej opracowanego harmonogramu. Prezentacjom klasowym towarzyszyła wspólna zabawa, śmiech, a brawom nie było końca.

Konkurencje były oceniane przez komisję, w skład której weszli uczniowie, nauczyciele i zaproszony gość- Pani Helena Czernicka, były pracownik kuratorium w Przemyślu, wizytator placówek oświatowych, a obecnie mieszkanka  Lubli. Komisja miała ogromną trudność w ocenie, gdyż poziom był bardzo wysoki i wyrównany. Jednak po długich obradach wyłoniono zwycięzców. Zostały nimi klasa VI w kategorii szkoły podstawowej i klasy II i III gimnazjum. Po ogłoszeniu werdyktu, uczniowie zwycięskich klas okazali ogromną radość i odtańczyli wspólny taniec zwycięstwa.
Nasi uczniowie po raz kolejny udowodnili, że stać ich na wiele. Podczas tych konkurencji pokazali swoje zdolności, pomysłowość, poczucie humoru, a także to, że potrafią wspaniale wspólnie przygotować program i świetnie się bawić. Na zakończenie uczniowie i ich wychowawcy otrzymali wielkie brawa, będące wyrazem podziękowanie za przygotowanie tak wspaniałego turnieju. Wiosna w pełnej gamie barw zawitała w progi Zespołu Szkół w Lubli.

Informacje dla Frysztak24.pl przygotowała Pani Anna Szteliga Dyrektor Zespołu Szkół w Lubli za co serdecznie dziękujemy !

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz