GOSiR zamknięty.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku informuje, że w związku z modernizacją i rozbudową Ośrodka oraz koniecznością przekazania placu budowy wykonawcy robót obiekt Ośrodka od dnia 08.03.2011 roku będzie nieczynny w całości do czasu odwołania.


Dyrektor GOSiR Frysztak
Wojciech Arciszewski
Dodaj do Google Plus

2 - ilość komentarzy :