Test wiedzy matematyczno - przyrodniczej 2011 - Arkusz i odpowiedzi

Dziś gimnazjaliści przystąpili do kolejnego egzaminu. Arkusze części matematyczno-przyrodniczej zawierały zagadnienia z matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki i astronomii. Na rozwiązanie zadań mieli 120 minut. W dzisiejszym teście przeważały pytania z chemii i biologii, co niektórych gimnazjalistów lekko zaskoczyło. Gimnazjaliści spodziewali się jednak większej ilości pytań z matematyki tak jak było na próbnym egzaminie.

Jutro (14 kwietnia) gimnazjaliści zmierzą się z egzaminem z języków obcych nowożytnych. Wyniki testów poznają w połowie czerwca.

Test ma na celu sprawdzenie umiejętności, jakie uczniowie wynoszą ze szkoły gimnazjalnej i nie można go nie zdać. Pomaga on także sprawdzić nauczycielom, czy ich metody nauczania są skuteczne.

Arkusz zadań z egzaminu gimnazjalnego - matematyczno - przyrodniczego

Odpowiedzi:
1. b
2. b
3. b
4. c
5. a
6. c
7. b
8. d
9. c
10. d
11. c
12. d
13. a
14. a
15. d
16. c
17. b
18. c
19. d
20. c
21. b
22. a
23. d
24. a
25. c
Zadanie 26
1.asymilacja dwutlenku węgla (fotosynteza)
2. odżywianie
3. rozkład materii organicznej (obumarłe szczątki roślin i zwierząt)
4. spalanie paliw kopalnych, komunikacja, przemysł, oddychanie, pożary, wybuchy wulkanów

Zadanie 27 bakterie i grzyby

Zadanie 28
300-120=180
80+180*0,6=188
Odp. Pan Kowalski zapłaci 188 zł.

Zadanie 29
Obliczenia dla 210 połączeń
Taryfa C
80+210*0,6=206
Taryfa D
120+210*0,4=204
Odp. Korzystniejsza jest taryfa D.

Zadanie 30.
Wystarczy rozwiązać nierówność:
20+1,1x < 40+0,75x
0,35x < 20
x <57,14...
Odp. Można wykonać maksymalnie 57 połączeń.

Zadanie 31

Holandia - uprawy folderowe - obszary depresyjne
Islandia - elektrownie geotermalne - gejzery
Włochy - winnice - klimat śródziemnomorski

Zadanie 32.
woltomierz - równolegle nad opornikiem
amperomierz szeregowo
Za pomocą woltomierza Jacek zmierzył napięcie. Za pomocą amperomierza natężenie prądu.

Zadanie 33
Natężenie prądu wzrosło. Opór elektryczny opornika nie zmienił się. Moc opornika wzrosła cztery razy.

Zadanie 34
praca - dżul - J
moc - wat - W
opór - om - Ω
napięcie elektryczne - volt -V
natężenie prądu - amper - A

Zadanie 36
Z probówki wydziela się wodór, w probówce znajduje się octan magnezu.
Równanie
2 CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + H2

Zadanie 35
Objętość koralika:
V1=(4/3)*12Π*(1/8)=(1/6)12Π
Objętość modeliny
V2=212Π*1*6=12Π
1212Π:(1/6)12Π=72

Odp. Ania ulepiła 72 koraliki.

Dodaj do Google Plus

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz