Wybory do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej. Zobacz wyniki !!!

3 kwietnia na terenie województwa podkarpackiego odbyły się wybory do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej. Z terenu gminy Frysztak startowało 4 kandydatów: Dunaj Bogdan, Kwiatek Stanisław, Orzechowski Janusz, Sułkowski Stanisław.

Głosowanie odbywało się 3 kwietnia w godzinach od 8 rano do godziny 18 w lokalach wyborczych na terenie każdej gminy województwa podkarpackiego. Wczoraj (07.04) na stronie PIR zostały ogłoszone oficjalne wyniki. Gminę Frysztak w Radzie Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej reprezentować będą: Orzechowski Janusz, Sułkowski Stanisław - serdecznie gratulujemy.

OFICJALNE  WYNIKI WYBORÓW - PDF

Przypominamy
Osobami uprawnionymi do głosowania były :
  • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Najnowsza interpretacja Ministerstwa Finansów z dnia 11.02.2011r.  Ustawy z dnia 15.11.1984r (Dz.U. 2006 Nr 136, poz. 969 ze zm.), zakłada, że uprawnionymi do udziału  w wyborach do izb rolniczych są właściciele, posiadacze samoistni, uzytkownicy wieczyści lub posiadacze gospodarstw rolnych, tj. gruntów o łącznej powierzchni przekraczajacej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy (art. 2 ust.1 ustawy o podatku rolnym),
  • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.
źródło: www.pir.xo.pl
    Dodaj do Google Plus

    0 - ilość komentarzy :

    Prześlij komentarz