Wybory sołtysów i do rad sołeckich.

Pod koniec 2010 roku mieszkańcy gminy wybrali wójta i radnych w wyborach samorządowych.W najbliższą niedzielę (10.04) w 6 miejscowościach naszej gminy (Cieszyna, Glinik Średni, Huta Gogołowska, Kobyle, Lubla, Stępina) odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich w czasie zebrań wiejskich.

Podczas zebrań mieszkańcy wysłuchają sprawozdania dotychczasowych sołtysów i rad sołeckich. Będzie ono podstawą do dyskusji nad dokonaniami minionej kadencji oraz planami na przyszłość. Najważniejszym punktem każdego z tych zebrań będzie wybór sołtysów i rad sołeckich. Kandydaci mogą zostać zgłoszeni na zebraniu, spośród uprawnionych do głosowania mieszkańców. Głosowanie jest tajne, bezpośrednie i dokonuje się zwykłą większością głosów. Statut sołectwa stanowi, że dla prawomocności uchwał konieczna jest obecność w I terminie co najmniej 30% uprawnionych mieszkańców, jednak w przypadku niższej frekwencji, na zebraniu zwołanym w II terminie pół godziny później, uchwały będą zapadały zwykłą większością głosów (por.Statut sołectwa § 6 ust. 2).

Lista z terminami i miejscami zebrań wiejskich:
  • Cieszyna - 10.04.2011- godz. 16.00 - Szkoła Podstawowa
  • Glinik Średni - 10.04.2011- godz. 15.00 - Budynek wiejski
  • Huta Gogołowska - 10.04.2011- godz. 16.00 - Budynek wiejski
  • Kobyle - 10.04.2011- godz. 16.00 - Budynek wiejski
  • Lubla - 10.04.2011- godz. 14.00 - Zespół Szkół
  • Stępina - 10.04.2011- godz. 16.00 - Budynek wiejski. 
Dodaj do Google Plus

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz