Złóż wniosek o dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych

Dla uczniów zbliżają się wakacje, dla rodziców to czas w którym już muszą myśleć o podręcznikach na nowy rok szkolny. Możesz złożyć wniosek o dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych w ramach programu rządowego Wyprawka Szkolna 2011/2012, termin składania wniosków upływa 31 sierpnia.

O dofinansowanie mogą ubiegać się rodzice uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w: klasach I-III szkoły podstawowej, klasie III gimnazjum oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dzieci słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej).
Wnioski można składać do 31 sierpnia 2011 r w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku ( Urząd Gminy), pok. nr 18, tel. 017-2777 015.
Druki wniosków do pobrania w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku - Urząd Gminy pok. nr 18 oraz na naszej stronie poniżej.

WYPRAWKA SZKOLNA NA ROK 2011/2012

Wnioski pochodzą ze strony www.Frysztak.pl

Dodaj do Google Plus

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz