Problemy mieszkańców: remont drogi przy kościele w Stępinie.

Od kilku tygodni docierały do naszej redakcji  informacje o bardzo złym stanie drogi przy kościele w Stępinie. Mieszkańcy skarżyli się, że po budowie nowego parkingu przy kościele droga jest w bardzo złym stanie, co bardzo utrudnia dojazd mieszkańcom do własnych posesji.
Odcinek drogi, który wyremontuje PDM Jasło - źródło: maps.geoportal.gov.pl
Zajęliśmy się tą sprawą, wysyłając maila z zapytaniem do Urzędu Gminy Frysztak, dokładnie do Pana Mieczysława Wawrzkiewicza. Pytania dotyczyły aktualnego stanu drogi przy kościele w Stępinie oraz planów dotyczących remontu tego odcinka drogi. 

Po paru dniach Pan Mieczysław odesłał nam odpowiedź:
"Droga ta uległa znacznym uszkodzeniom na odcinku ok. 50 m, których główną przyczyną było wystąpienie po okresie zimowym wysadzin gruntu i powstanie przełomów nawierzchni. W chwili obecnej wykonano na w/w odcinku drogi częściową wymianę gruntu na jej koronie wraz z drenażem, ponieważ stanowiły ją gliny i iły. Zlecono również firmie PDM Jasło wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową kamienną na przedmiotowym odcinku. Termin realizacji zależeć będzie od możliwości organizacyjnych jasielskiej firmy, (...) zlecenie zostanie zrealizowane w drugiej połowie miesiąca października."

Jak się okazało, uszkodzenia drogi nie powstały przez firmy budujące parking przy kościele, Urząd Gminy Frysztak nie zapomniał o mieszkańcach Stępiny, którzy jeszcze w tym roku będą mogli spokojnie dojechać nowym asfaltem do swoich posesji.
Dodaj do Google Plus

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz