Komisarz poszukiwany !

Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie poszukuje 36-letniego Waldemara Komisarza mieszkańca Lubli  w  powiecie strzyżowskim. 8 września 2011 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał za nim list gończy. Waldemar Komisarz jest podejrzany o czyn z art. 157 § 2, 197 § 2 k.k. i inne.

Informacje:
Osoby, które znają miejsce pobytu poszukiwanego, proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Strzyżowie, tel. (017) 276 53 27 lub 997.

OPIS ARTYKUŁÓW:
Art. 157 § 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 197 § 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1 (§ 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.), doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Dodaj do Google Plus

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz