Frysztackiego bez kabli !

W przyszłym roku ulica M. Frysztackiego doczeka się nowego oblicza, z naszych oczu zniknie gąszcz kabli, przecinających tą drogę, a zamiast starych słupów pojawią się eleganckie latarnie oświetlające "główną" ulice Frysztaka. Urząd Gminny Frysztak jest na etapie projektu, przeniesienia instalacji elektrycznej podziemie.
Wizualizacja ulicy Frysztackiego bez okablowania naziemnego.
"Jakiś czas temu została opracowana koncepcja, która była omawiana przez projektanta  na spotkaniu z mieszkańcami Frysztaka 31-08-2010 r., (na spotkanie przybyło tylko 14 osób). Obecnie w Urzędzie Gminy we Frysztaku prowadzone jest postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji. Po wydaniu decyzji projektant przygotuje projekt budowlany i zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Trudno określić jak długo potrwa ten etap, zakładamy około 2 - 3 miesięcy." 

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem prace budowlane rozpoczną się początkiem nowego roku. Realizacja inwestycji może trwać około 2 miesięcy. Przebudowa linii będzie wykonywana etapami, tak aby przerwy w dostawie prądu były jak najkrótsze...".
Tak obecnie wygląda ulica Frysztackiego.
Ci mieszkańcy którzy mają stare instalacje elektryczne w domu, muszą przygotować się na dodatkowe koszty przy okazji przenoszenia okablowania pod ziemie. "Teoretycznie mieszkańcy nie poniosą kosztów związanych z realizacją inwestycji. Jedynie w przypadkach gdy układy pomiarowe zostaną przeniesione na zewnątrz budynków (co jest obecnie standardem) to wówczas koszt połączenia układu pomiarowego z tablicą główną spadnie na właściciela budynku. Koszt ten zależy od odległości i może wynieść 300 - 500 - 1000 zł. To sprawa indywidualna.Trzeba tu zaznaczyć, że instalacje elektryczne w wielu budynkach znajdujących się na terenie inwestycji są w fatalnym stanie i wymagają jak najszybszej modernizacji."


Artykuł został opracowany w oparciu o inofrmacje uzyskane od pracownika UG Frysztak oraz projektanta inwestycji.
Dodaj do Google Plus

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz