Jubileusz 20 - lecia działalności Dętej Orkiestry Strażackiej

W dniu 19 listopada br. W Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku odbyło się spotkanie z okazji jubileuszu 20 – lecia istnienia Dętej Orkiestry Strażackiej. W spotkaniu uczestniczyli wcześniejsi i obecni członkowie orkiestry oraz zaproszeni goście. Spotkanie zaczął uroczysty koncert, po którym p. Grzegorz Oliwa Prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr wręczył zasłużonym członkom Odznaki Honorowe PZChiO.
Następnie p. Robert Godek Starosta Strzyżowski wręczył orkiestrze nagrodę przyznaną przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie. Pan Jan Ziernik – Wójt Gminy Frysztak wspólnie z p. Stanisławem Armatą – Przewodniczący Rady Gminy Frysztak i p. Adam Filip – z-ca Wójta wręczył wszystkim członkom orkiestry pamiątkowe statuetki.

Więcej informacji o orkiestrze, jak również zdjęcia znajdą Państwo na stronie Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztak - link: www.gokfrysztak.pl. Poniżej prezentujemy filmy z udziałem dętej orkiestry na Placu św. Floriana.
Dodaj do Google Plus

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz