120-lat są z nami. Jubileusz OSP Frysztak

W dniu 26 maja na Placu Św. Floriana odbyła się uroczystość  jubileuszu 120-lecia istnienia jednostki OSP Frysztak. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym  p. w. Narodzenia  Najświętszej Maryi Panny we Frysztaku, której przewodniczył ks. Bogusław Bogaczewicz – Kapelan Strażaków Powiatu Strzyżowskiego.
Po Mszy Świętej poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu Gminy Frysztak wraz ze strażakami prowadzone przez orkiestrę strażacką przeszły na Plac Św. Floriana, odbył się dalszy ciąg uroczystości.
Po przywitaniu zaproszonych gości przez Kapelana Strażaków ks. Bogusława Bogaczewicza i złożeniu meldunku o gotowości oddziałów OSP przez dowódcę uroczystości druha Kazimierza Stadnickiego odbyło się wciągnięcie flagi na maszt.
Krótką historię miejscowej jednostki przedstawił prezes druh Ryszard Chmura. Kolejnym punktem uroczystości było przyznanie odznaczeń dla strażaków, które są zarazem podziękowaniem za trud  włożony w codzienną służbę społeczeństwu.

Odznaczenia otrzymali:
  • Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: dh Śliwa Piotr, dh Szymkowicz Julian, dh Wanat Mieczysław
  • Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: dh Sokołowski Damian, dh Wanat Daniel, dh Czernicki Ryszard
  • Brązowy Medal „Za Zasługi dla „Pożarnictwa”: dh Ziobrowski Mateusz, dh Jurasz Grzegorz
  • Odznakę „Strażak Wzorowy”: dh Stasiowski Piotr, dh Stasiowski Janusz, dh Wanat Mateusz
  • Brązową odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”: dh Sokołowski Krystian, dh Sokołowski Kacper, dh Śliwa Tomasz, dh Jurasz Krzysztof, dh Urbanik Dawid, dh Fortuna Maciej, dh Tokarski Julian, dh Winiarski Dariusz, dh Wnęk Szymon
  • Odznakę „Za Wysługę Lat”: 60 lat – dh Błoniarz Henryk, 40 lat – dh Wanat Mieczysław, 10 lat – dh Czernicki Ryszard, 10 lat – dh Pająk Kazimierz
  • Pamiątkową statuetkę  w uznaniu zasług za wieloletnią społeczną służbę na stanowisku kierowca- mechanik otrzymał dh Strzępek Wojciech  

Po nadaniu odznaczeń odbyły się wystąpienia okolicznościowe, podczas których przekazano także listy gratulacyjne od zaproszonych gości. Po zakończonej części oficjalnej zaproszeni goście, a także druhowie udali się na poczęstunek do Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku.
Dobra atmosfera, duch służby oraz nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji i profesjonalizm w miejscowej jednostce wróży nie tylko ustawiczny rozwój ducha i umiejętności poświecenia się dla dobra drugiego człowieka, ale zdobywania coraz to nowych sprawności upoważniających do skutecznego ratowania ludzkiego życia i mienia.
Ochotnicza Straż Pożarna we Frysztaku serdecznie dziękuje wszystkim pocztom sztandarowym, zaproszonym gościom oraz orkiestrze strażackiej za przybycie na uroczystość 120-lecia.