Bezpłatne spotkanie z EFS w Urzędzie Gminy Frysztak

Regionalny Ośrodek EFS w Rzeszowie ZAPRASZA osoby bezrobotne w wieku od 50 do 64 lat oraz osoby niepełnosprawne na spotkanie, gdzie przekazane zostaną informacje o szkoleniach zawodowych; praktykach zawodowych (+ stypendium), po których ok. 30% uczestników otrzyma zatrudnienie; bezzwrotnych dotacjach do 40 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej

SPOTKANIE odbędzie się :
W dniu 14 listopada (środa) 2012 r., godz. 12,00 w Urzędzie Gminy Frysztak
Wymienione wsparcie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), udział w spotkaniu jest bezpłatny.