Ewakuacja Zespołu Szkół w Lubli

Sygnał dźwiękowy i hasło: ewakuacja. Wszyscy uczniowie pod opieką nauczycieli w pośpiechu  opuszczają budynek szkoły. Pożar czy podłożona bomba? Nie, tym razem to tylko ćwiczenia. Zgodnie  z wymogami § 17. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony  przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów właściciel lub zarządca  obiektu takiego jak szkoła, przedszkole itp. powinien, co najmniej raz na rok przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu. Za przygotowanie planów ewakuacji i jej prowadzenie odpowiedzialny jest kierownik zakładu pracy, w tym przypadku dyrektor placówki oświatowej. Więcej na stronie OSP LUBLA - link kliknij tu !