Rozbudowa SOSW we Frysztaku

Jeśli tylko warunki pogodowe pozwolą to pod koniec kwietnia rozpocznie się modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Frysztaku. Prace realizowane będą jako projekt dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i mają zakończyć się do 30 czerwca 2014 roku. 

Łączny koszt projektu pn. „Budowa pawilonu dydaktyczno -rewalidacyjnego w SOSW we Frysztaku dla kształcenia młodzieży w zawodach kucharz, cukiernik, stolarz, blacharz, ślusarz, murarz, betoniarz zbrojarz, posadzkarz, malarz", złożonego w dniu 15 października 2008 roku w ramach naboru wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5 - Infrastruktura publiczna, Działanie 5.1 - Infrastruktura edukacyjna, wyniesie ok. 3,6 mln zł. Środki na finansowanie w/w. inwestycji pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Powiatu Strzyżowskiego.

Oficjalne przekazanie umowy przez starostę
29 marca 2013 r. w imieniu Zarządu Powiatu umowę na realizację powyższego zadania podpisali: Pan Robert Godek - Starosta Strzyżowski, Pan Jan Stodolak - Wicestarosta Strzyżowski oraz Pani Małgorzata Kata -  Księgowa Powiatu, firmę Baudziedzic Sp. z o.o. reprezentował Wiceprezes Zarządu Pan Artur Sitarz. Firma budowlana z Rudnej Małej do realizacji tego zadania wyłoniona została w  przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, oferując najkorzystniejsze warunki spośród 26 firm budowlanych, ubiegających się o udzielenie tego zamówienia.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie powiatu strzyżowskiego - strzyzowski.pl lub bezpośrednio pod tym linkiem - kliknij tu.
Dodaj do Google Plus

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz