Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

„Łączy Nas Kobiecość” - Bezpłatna mammografia dla kobiet

16 września 2013 r. rozpoczęliśmy akcję badań profilaktycznych pod nazwą „Łączy Nas Kobiecość”. Akcja ta będzie trwała do 31 października 2013 r. W związku z tym, że w tym czasie w Państwa miejscowości odbędą się bezpłatne badania mammograficzne, zapraszamy do włączenia się w propagowanie profilaktyki, poprzez zamieszczenie plakatu na Państwa stronie internetowej i rozpowszechnienie informacji o wydarzeniu w swoim środowisku.

MEDICA ZAPRASZA NA BEZPŁATNĄ MAMMOGRAFIĘ, KOBIETY W WIEKU 50-69 LAT, KTÓRE W CIĄGU OSTATNICH DWÓCH LAT NIE KORZYSTAŁY Z PROFILAKTYKI W TYM ZAKRESIE.
Badania odbędą się w miejscowości:
                                                                               
Frysztak, w dniu 28 października 2013 r. (poniedziałek), przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Piętniewicza 7. ZAPISY 42 254 64 10 lub 517 544 004.    

Medica Nowoczesna Diagnostyka Obrazowa jest świadczeniodawcą z ramienia NFZ i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia realizuje Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych
w zakresie mammografii. Bezpłatne badania mammograficzne skierowane są do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia (w roku 2013 objęte są roczniki od 1944 do 1963), które w ciągu ostatnich 2 lat
nie korzystały z bezpłatnej profilaktyki. Programem nie mogą być objęte kobiety, u których wcześniej w piersiach zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym.
Kobiety w wieku od 40 lat, mogą skorzystać z badania płatnego, przy czym w tym przypadku konieczne jest skierowanie od lekarza.

Badanie mammograficzne należy powtarzać co 2 lata, w przypadku braku wykazania zmian złośliwych.

Medica wykonuje badania w nowoczesnej technologii cyfrowej, której zaletą jest:
ü zmniejszenie dawki napromieniowania, wysoka jakość zdjęć, możliwość sprawdzenia przez technika poprawności wykonania zdjęć na monitorze w trakcie badania, w celu wyeliminowania powtórnych wezwań, archiwizacja badań w systemie informatycznym, pozwalająca na porównanie wyników badań i tym samym prowadzenie dokładnej dokumentacji każdej pacjentki w sposób ciągły.
Posiadamy Certyfikat  ISO EN PN 9001-2009 oraz certyfikat jakości potwierdzający wymagany sprzęt i bezpieczeństwo badań „Pracownia ze sprawdzoną jakością”.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.salvemedica.pl/centrum-nowoczesnej-diagnostyki/mammografia.html


Prześlij komentarz

0 Komentarze
Skorzystaj ze swojego konta Google i komentuj posty na Frysztak24.pl

Below Post Ad