NOWY SPRZĘT – NOWE MOŻLIWOŚCI

Wiadomym jest, że nasze bezpieczeństwo zależy w dużej mierze od szybkości i jakości niesionej pomocy przez nasze jednostki OSP. Czas dojazdu strażaków z oddalonej o około 13 km Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie jest spory, jeżeli weźmiemy pod uwagę, iż liczy się każda sekunda. Ważnym jest aby systematycznie zwiększać zasoby i możliwości niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. Z tego powodu Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP we Frysztaku przy współpracy z Gminą Frysztak realizuje corocznie inwestycje zwiększające potencjał naszych OSP. 


W bieżącym roku pod koniec października zrealizowano dwie inwestycje dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a mianowicie, zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Frysztak w wysokości 46980 zł oraz zakup agregatu wysokociśnieniowego ze zbiornikiem na wodę dla OSP Cieszyna za kwotę 29700 zł. 


Hydrauliczne narzędzia ratownicze pozwolą jednostce z Frysztaka udzielać pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, do których zazwyczaj przyjeżdżają z kilkuminutowym wyprzedzeniem jednostek ze Strzyżowa. Natomiast zakup agregatu wysokociśnieniowego dla OSP Cieszyna pozwoli podejmować tej jednostce działania ratowniczo – gaśnicze na terenie swojej miejscowości oraz całej gminy.

Zarząd Oddziału Gminnego
Związku OSP RP we Frysztaku

Dodaj do Google Plus

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz