POTWIERDZAM ZAPLANOWANE DEBATY I PONAWIAM ZAPROSZENIE - Jan Ziarnik

Szanowni Państwo!
Z przykrością przyjąłem wiadomość, iż Pan Zdzisław Sarna nie weźmie udziału w debatach. Zaproszenie zostało wręczone osobiście, z nadzieją, że zostanie przyjęte. Uważam, że nigdy nie jest za późno na rozmowę i debatę o przyszłości naszej gminy.

Miałem nadzieję, że w obecności mieszkańców będzie okazja skonfrontować nasze programy i informacje na temat mojej działalności i dotychczasowego funkcjonowania Samorządu.  

Informuję, że debaty odbędą się zgodnie z zaplanowanym grafikiem. Liczę, że Pan Zdzisław Sarna znajdzie jednak czas, abyśmy mogli wspólnie z Państwem porozmawiać o przyszłości  Gminy Frysztak.
Zapewniam, że jeśli po raz kolejny obdarzycie mnie Państwo zaufaniem będę współpracował z każdym Radnym w celu dalszego rozwoju Naszej Małej Ojczyzny. 

TERMINY WSZYSTKICH DEBAT: 
debata I: sobota 22.11.2014 r. godz. 18:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Frysztaku – zapraszam wszystkich mieszkańców Frysztaka, Kobyla, Pułanek, Twierdzy i Widacza,

debata II: niedziela 23.11.2014 r. godz. 15:00 w Domu Ludowym w Cieszynie – zapraszam wszystkich mieszkańców Cieszyny, Stępiny i Chytrówki,

debata III: niedziela 23.11.2014 r. godz. 18:00 w Domu Ludowym w Gliniku Dolnym - zapraszam wszystkich mieszkańców Glinika Dolnego,

debata IV: wtorek 25.11.2014 r. godz. 18:00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Lubli - zapraszam wszystkich mieszkańców Lubli,

debata V: środa 26.11.2014 r. godz. 18:00 w Domu Ludowym w Gogołowie – zapraszam wszystkich mieszkańców Glinika Górnego, Gogołowa i Huty Gogołowskiej,

debata VI: czwartek 27.11.2014 r. godz. 18:00 w Domu Ludowym w Gliniku Średnim – zapraszam wszystkich mieszkańców Glinika Średniego.

Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa na te spotkania.
Jestem przekonany, że merytoryczna debata ułatwi Państwu wybór 30 listopada 2014 r.

Wójt Gminy Frysztak
Jan ZIARNIK