Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

ROBERT GODEK - Nasz Starosta, nasz kandydat do Rady Powiatu.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Frysztak.
Pragnę Państwa serdecznie zaprosić do udziału w wyborach samorządowych, które odbędą się 16 listopada 2014 r. Podczas głosowania wybierzemy naszych przedstawicieli do Rad Gmin, Rady Powiatu w Strzyżowie, Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Wójta Gminy Frysztak. Chcę Państwa zachęcić do udziału w tych wyborach, gdyż nasi przedstawiciele wybrani na najbliższe cztery lata decydować będą o ważnych dla nas jako mieszkańców sprawach – o budowie dróg i chodników, organizacji służby zdrowia, edukacji, warunkach życia w naszych miejscowościach, inwestycjach, których tak potrzebujemy, wysokości opłat samorządowych, przygotowaniu dobrych projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem zewnętrznych funduszy i wielu innych

Kandydując w tych wyborach zamierzam przygotowywać i wdrożyć dobre rozwiązania dla naszego powiatu i naszej gminy, wspierać rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy, poprawę warunków życia w naszych miejscowościach, pomagać w przyjmowaniu rozwiązań jak najbardziej korzystnych dla mieszkańców.

Kandydowanie z listy Prawa i Sprawiedliwości traktuję jako naturalną konsekwencję moich poglądów i wartości wyrastających z chrześcijańskiej tradycji i kultury naszego regionu. Chcę podkreślić także konieczność współpracy wszystkich samorządów dla dobra wspólnego, jakim jest nasza mała i duża Ojczyzna – Polska.

Liczę na Wasz udział w wyborach 16 listopada. Jeżeli Państwo obdarzycie mnie swoim zaufaniem jako kandydata do Rady Powiatu w Strzyżowie – pozostanę do Państwa dyspozycji - tak jak obecnie zabiegając i skutecznie realizując ważne przedsięwzięcia na terenie gminy Frysztak oraz wspierając wszystko to, co dobrego dzieje się w naszym powiecie.

Licząc na Państwa poparcie, serdecznie pozdrawiam
Robert Czesław Godek
Starosta Strzyżowski

Kandydat nr 1 na liście nr 3 - Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Rady Powiatu w Strzyżowie.

Inwestycje i projekty samorządu powiatowego w Strzyżowie na terenie gminy Frysztak:

1. Modernizacja dróg powiatowych praktycznie we wszystkich miejscowościach, przez które przebiegają – ogółem 26561038,19 zł

2. Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Frysztaku – ogółem ok. 10 mln zł, w tym ostatni projekt: 4 482 647,84 zł

3. Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym – ogółem 11 024 508,04 zł

4. Budowa nowego mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej Frysztak - Kobyle - 2 946 800 zł

5. Likwidacja osuwiska na drodze Cieszyna – Huta Gogolowska - 2 087 900 zł

6. Budowa nowego mostu na potoku Glinik w Twierdzy – 1 318 200 zł

7. Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, w tym budowa chodników m.in. we Frysztaku, w Twierdzy, w Gliniku Dolnym, w Gliniku Średnim, w Gogołowie, w Cieszynie, w Stępinie, w Lubli – kwota ogółem ok. 2 mln zł.


Below Post Ad