Zaczyna brakować wody w wodociągu!

Przez  nieustające od kilku dni upały oraz brak opadów na naszym terenie, frysztacki wodociąg zaczyn mieć problemy z wydajnością i dostarczaniem wody do odbiorców. Dlatego dziś 8.08. 2015 Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, który obsługuje frysztacki wodociąg wystosował do mieszkańców ogłoszenie - prośbę.

Poniżej informacja od GZK Frysztak dla mieszkańców korzystających z frysztackiego wodociągu.

OGŁOSZENIE
Zwracamy się z apelem do odbiorców wody z wodociągu komunalnego we Frysztaku o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody dostarczanej poprzez sieć wodociągową. 

Ze względu na panujące upały oraz małą ilość opadów wydajność naszych ujęć wody znacznie się obniżyła, dlatego prosimy pobieranie wody tylko dla celów socjalno - bytowych.

Informujemy również, że ze względu na panującą sytuację mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody zwłaszcza w godzinach nocnych.  Będziemy tak ustawiać pracę wodociągu, aby zapewnić dostawę wody przede wszystkim w godzinach popołudniowo wieczornych. Prosimy o nie gromadzenie zbędnych zapasów wody a już posiadane zapasy w odpowiedni sposób wykorzystać tak, aby czysta woda nie trafiała do kanalizacji.

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku 
ul. Mostowa 24
38-130 Frysztak
te./fax. 17 2777220