ŚRODKI WYPRACOWANE PRZEZ GOSIR TRAFIĄ NA DROGI I NIE TYLKO - KORZYSTAJMY Z LOKALNYCH USŁUG, A PIENIĄDZE WRÓCĄ DO NAS...

Tytułem wstępu ...
Zacznijmy od momentu modernizacji GOSiRu - inwestycja rozpoczęta w 2011 r. spotkała się z aprobatą osób związanych z organizacją życia sportowego i falą krytyki wśród mieszkańców, którzy nie do końca widzieli taki kierunek rozwoju naszej gminy. Niepodważalnym atutem modernizacji była perspektywa nowoczesnej infrastruktury sportowej z kolei negatywne postrzeganie inwestycji miało podłoże przede wszystkim w braku wiedzy dotyczącej kosztów i sposobu modernizacji. Nie wszyscy także wierzyli w potencjał komercyjny bazy i nie wszyscy mieli wiedzę dotyczącą pozyskania środków unijnych. Przypominamy, że kwota z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 1.697.306,18 zł  /słownie: milion, sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy, trzysta sześć złotych i osiemnaście groszy/.   Z kolei część noclegowa, która z założenia miała pracować na swoje utrzymanie  została wykonana przy użyciu środków własnych. Pomysł, który budził wiele wątpliwości okazał się trafiony i już pracuje na siebie.
Warto zwrócić uwagę:
Najczęstsze stwierdzenia wychodzące z ust mieszkańców niezależnie od miejsca zamieszkania dotyczące działalności samorządowej brzmią w stylu: "to za nasze podatki!" Zgadza się ale z kolei środki wypracowane przez jednostki samorządowe takie jak GOSiR trafiają z powrotem do puli budżetu gminy i wracają do mieszkańców w postaci inwestycji. 
Każda złotówka wydana przez mieszkańców gminy Frysztak i turystów na usługi świadczone przez Ośrodek Sportu przeznaczana jest na rozwój gminnej infrastruktury. Tak też stało się w tym roku - ale o tym napiszę poniżej!
 

"Aby wyjąć trzeba włożyć„ 
Planując inwestycje związaną z modernizacją i rozbudową GOSiRu kierowano się mądrym porzekadłem:  „aby zarobić trzeba zainwestować„. Jak do tej pory nie wymyślono lepszego modelu biznesowego, który mógłby dać szansę na zarabianie pieniędzy niż inwestycja w dobry pomysł! Wypracowywanie dochodów jest także jedynym sposobem na rozwój gospodarki, tworzenie miejsc pracy i poprawę lokalnej infrastruktury.
Warto zwrócić uwagę:
Każda rodzina nie zdając sobie sprawy planuje i wykonuje roczny budżet podobnie jak dyrektorzy jednostek samorządowych. Kto ma łatwiej można dyskutować?!- czy prościej jest wydawać własne pieniądze czy odpowiadać za  finanse publiczne oparte na ustawach i rozporządzeniach, które skrupulatnie kontrolowane są przez UKS, RIO i NIK. Niemniej jednak wprowadzając system oszczędności do budżetu rodzinnego szybko dochodzimy do wniosku, że standard życia wcale nam się nie poprawia. Więc jeśli chcemy pozwolić sobie na extra wydatki musimy poszukać dodatkowego źródła dochodu. Dokładnie tak samo jest z budżetem samorządowym - chcąc się rozwijać musimy inwestować w te obszary, które pozwolą nam czerpać zyski. 

Pieniądze jednak, to nie wszystko...
Do modelu inwestowania w „siebie” należy dołożyć podejście pracowników. Minęły czasy, w których mówiono "czy się stoi czy się leży …."  oraz, że praca w budżetówce nie wymaga zaangażowania.  W dzisiejszych czasach nienależących do najłatwiejszych, tak zwany sektor finansów publicznych należy traktować jak własny biznes.
Oczywiście Kodeks Pracy i zakres czynności zawarty w umowie jest dekalogiem postępowania pracodawcy i pracowników - przecież każdemu należy się odpoczynek, płaca i czas dla rodziny…  Ale swoje obowiązki można wykonywać w różny sposób i różnym skutkiem. Warto więc  idąc do pracy pomyśleć o efektach jakie może dać nasza kreatywność oraz ile zyska nasza firma jeśli będę się kierował nie tylko swoim interesem ale i dobrem ogółu patrząc jednocześnie na tworzenie perspektywy pracy do emerytury.
Warto zwrócić uwagę;
Wszystkie osoby prowadzące własną działalność gospodarczą wiedzą, że na własny sukces i swoją przyszłość trzeba zapracować. Tak samo stało się z jednostkami samorządowymi. A w związku z tym, że konsumenci usług zarówno prywatnych jak i publicznych mają dokładnie takie same oczekiwania, to i wykonywanie pracy w obu sektorach musi być na co najmniej takim samym poziomie.   
Powiem więcej - sektor publiczny jest znacznie bardziej poddawany krytyce z powodu braku informacji o tym, że pieniądze wypracowywane przez samorząd wracają do podatników....Więc i do pracy trzeba przykładać się z większą starannością.


Podziel się z innymi, a inni podzielą się z tobą: 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku przez 5 miesięcy bieżącego roku wypracował dochody przekraczające 300 000 zł , a  do samorządu wpływać będą kolejne pieniądze.
Część nadpracowanych finansów wróci do budżetu Ośrodka. Będą, to środki, które GOSiR zainwestuje w informatyzację bazy noclegowej oraz wdroży program on-line do rezerwacji noclegów i uzupełni bazę noclegową w niezbędne wyposażenie. Planujemy także  wykopać własną studnię.
Jednak część wypracowanych finansów trafi na inwestycje! I tak w tym roku za pieniądze nadpracowane przez Ośrodek Sportu wykonane zostaną inwestycje gminne nie związane ze sportem.
Bardzo się cieszymy, że możemy przyczynić się nie tylko do propagowania zdrowia ale także rozwoju gminnej infrastruktury. Wierzymy, że z roku na rok środki wypracowywane w ramach działalności Ośrodka będą wpływać na poprawę jakości życia w naszej gminie.
Warto zwrócić uwagę:
Rynek lokalnych usług wymaga współpracy i wzajemnej pomocy. Prowadząc własną działalność zaprośmy do współpracy innych, a oni odwdzięczą się tym samym. Uzupełniając wzajemną działalność stworzymy kompleksową ofertę, która będzie jeszcze bardziej atrakcyjna dla turystów i nas samych również. Systematyczne poszerzanie wspólnej oferty będzie napędzać lokalny rynek usług co będzie przekładać się  na zwiększanie potencjału finansowego gminy.Lokalny patriotyzm - podwójny zysk dla wszystkich...
Jeśli będziecie Państwo korzystać z naszych usług, wasze pieniądze wrócą do Państwa. Każdy kto korzysta z jakichkolwiek  usług musi za nie zapłacić / kino, pociąg, restauracja, hotel itp /...  ale korzystając z usług GOSiRu wspieracie Państwo lokalny rynek. Wszystkie środki finansowe wypracowane przez GOSiR trafiają do budżetu gminy. Większy budżet, to większa subwencja w kolejnym roku dla samorządu oraz więcej wypracowanych środków na inwestycje.
Warto zwrócić uwagę: 
Jeśli mieszkańcy gminy Frysztak będą korzystać z usług lokalnych takich jak wynajem bazy noclegowej, sal bankietowych, weselnych oraz basenu kąpielowego i wszystkich innych  gminnych inicjatyw przyczynią się do do rozwoju gminnej gospodarki. Tu warto powtórzyć, każda złotówka wypracowana przez GOSiR trafia z powrotem do budżetu gminnego.
 
Coś dla ciała, coś dla ducha .. i dla budżetu coś !
Nadrzędną i niezaprzeczalną ideą oraz głównym zadaniem Ośrodka jest stwarzanie warunków do uprawiania sportu i upowszechnianie aktywnego wypoczynku… ale w tak trudnych czasach dobrze jest jeśli do celów zdrowotnych można dołożyć cegiełkę obniżającą koszty prowadzenia takiej działalności. Więc jeśli organizując życie sportowe możemy równocześnie dobrze zarabiać, to uzupełniamy ofertę o niezbędne czynniki racjonalnego rozwoju.
Warto zwrócić uwagę:
Wszystkie jednostki i instytucje oprócz prowadzenia nadrzędnej działalności do której zostały utworzone muszą zadbać o  swoją przyszłość nie tylko pod względem ilości osób korzystających z oferty ale  i finansów. Dlatego tak ważnym jest aby mieszkańcy każdej gminy wspierali działalność jednostek uczestnicząc w proponowanych inicjatywach.


"Tu na razie jest ściernisko..."
Nie wszystko można mieć do razu, a na efekt zazwyczaj trzeba poczekać. Wiele osób chciałoby aby małym kosztem szybko osiągnąć zamierzony cel. Stąd przy inwestycjach publicznych pojawia się wiele słów krytyki, nieporozumień i powodów do narzekań. Tymczasem jak życie pokazuje warto uzbroić się w cierpliwość i poczekać na finał. Inwestycja rozbudowy GOSiRu częściowo wykonywana ze środków własnych zaczyna odrabiać straty, a perspektywy są obiecujące. Po ukończeniu pełnej bazy noclegowej możliwości znacznie się poprawią, co z kolei przełoży się na zwiększenie wypracowywanych dochodów. Baza obecnie dysponuje tylko 22 miejscami noclegowymi, a perspektywa zakłada przyjęcie 55 osób jednocześnie – zysk łatwo przeliczyć!  Ponadto po zakończeniu okresu trwałości projektu, z którego dofinansowano modernizację i rozbudowę, Ośrodek będzie mógł zarabiać na wynajęciu sali gimnastycznej, kortu tenisowego i boiska piłkarskiego.
Zainteresowanie bazą jest duże i wszechstronne: W Ośrodku Sportu już organizowane są zgrupowania sportowe, imprezy okolicznościowe i rodzinne oraz spotkania firmowe.
Warto zwrócić uwagę:
Oceniając kogoś warto wziąć pod uwagę nie tylko bieżące funkcjonowanie i sam efekt ale przede wszystkim część działalności niewidoczną w codziennym funkcjonowaniu, która ma przynieść korzyści w przyszłości - zamiast oceniać z góry warto zapytać o perspektywę i plany. Nie od razu Kraków zbudowano, tak samo jak nie od razu osiąga się imponujące wyniki. Ważne jest aby każdemu dać szansę i nie rozpoczynać od krytyki jeszcze zanim inwestycja się zacznie. Bo być może w przyszłości coś co jest sceptycznie postrzegane stanie się głównym motorem napędowym działalności samorządu - tym bardziej, że turystyka jest w obecnych czasach najbardziej rozwijającą się gałęzią gospodarki na całym świecie.


Zapraszamy zatem do korzystania z naszej oferty 
nie tylko jako miejsca spędzania wolnego czasu 
ale także  jako  sposobu 
na wspieranie lokalnego produktu. 
* * * * *
Wypracowane przez nas środki 
wrócą do Państwa w postaci kolejnych inwestycji.
Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą 
współuczestniczyć w tworzeniu wspólnej oferty turystycznej.
Kontakt:  Marek Armata
tel. 503-300-552
e-mail: marek.armata@gosir.frysztak.pl 
Opracowanie
Marek Armata