Przebudowa drogi w Gogołowie z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych - nowy chodnik.

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie ogłasza przetarg na "przebudowę dróg powiatowych z podziałem na zadania". Przetarg jest podzielony na 3 zadania w różnych miejscowościach na terenie powiatu strzyżowskiego.

Jednym z nich jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1323 R  Frysztak – Gogołów – Klecie wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Gogołów.

Firmy, które chcą przystąpić do przetargu muszą spełnić wszystkie wymagania i złożyć oferty do 20 listopada 2015.
Szkic sytuacyjny drogi w Gogołowie. źródło: pzd.strzyzowski.pl
Firma, która wygra przetarg wykona między innymi: nową nawierzchnie bitumiczną, zbuduje nowy chodnik dla poprawy bezpieczeństwa przechodniów, umocni skarpy, wykona studzienki oraz wykona przydrożne rowy.

Pełna specyfikacja robót budowlany pod tym linkiem - kliknij tu!

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz