Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

PRIORYTETOWE INWESTYCJE W GOSiR FRYSZTAK – URUCHOMIENIE CZĘŚCI PODDASZA ORAZ STUDNI GŁĘBINOWEJ


Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku rozpoczął inwestycję związaną z uruchomieniem kolejnych pokoi zlokalizowanych na poddaszu części noclegowej Ośrodka. Zakres prac obejmował będzie trzy pokoje wraz z łazienkami oraz korytarz z uwzględnieniem warunków PPOŻ.  

Inwestycja mimo, że wygląda dość niepozornie jest dużym przedsięwzięciem gdyż planuje się oddać do użytku największe pokoje oraz najdłuższą na poddaszu cześć korytarza.  Ponadto nowoczesny standard bazy wraz z uwzględnieniem warunków sanitarnych i przeciwpożarowych umożliwiający organizację wypoczynku dzieci i młodzieży wymusza realizację inwestycji z zachowaniem odpowiednich przepisów. 


Poddasze wykonane zostanie podobnie do oddanych w ubiegłym roku pokoi znajdujących się na I piętrze - zakłada się, że każdy pokój posiadał będzie łazienkę wraz z pełnym węzłem sanitarnym, a goście korzystający z bazy będą mieli do dyspozycji Internet w standardzie WiFI oraz Ethernet. W każdym pokoju znajdował się będzie także  telewizor. 

Do wyposażenia doliczyć trzeba szafy, łóżka, szafki nocne i stoły.  Zakup wyposażenia odgrywał będzie ważną rolę gdyż docelowo będziemy dążyć do tego aby baza pierwszy raz w historii Frysztaka otrzymała promesę od Marszała Województwa Podkarpackiego weryfikującą obiekt jako hotel.


Rozbudowa rozpoczęła się w 2011 r, a kluczowy wpływ na modernizację Ośrodka miała realizacja Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 20013.
Tytuł projektu: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE FRYSZTAKU.


W ramach modernizacji wykonano część administracyjno-socjalną, kotłownię, salę gimnastyczną, boisko piłkarskie, kort tenisowy i zjeżdżalnie wodną na basenach.
Kwota dofinansowania przeznacza na na rozbudowę GOSiRu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  1.697.306,18 zł  /słownie: milion, sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy, trzysta sześć złotych i osiemnaście groszy/. Uzupełniając wypowiedź chciałbym zaznaczyć, że wymieniona kwota mogła zostać wykorzystana na rozwój sportu i nie można było jej przeznaczyć na rozbudowę infrastruktury drogowej lub inną inwestycję. 

Z kolei dzięki temu, że część noclegowa GOSiRu została wykonana ze środków budżetu, Ośrodek może prowadzić działalność komercyjną w zakresie usług hotelarskich, zarabiając na wynajmowaniu noclegów, sal konferencyjnych i bankietowych oraz organizacji Eventów o charakterze rodzinnym i firmowym.
W bieżącym roku przeznaczono na rozbudowę GOSiRu 30 000 zł dlatego poddasze jest możliwe do wykonania przede wszystkim dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników Ośrodka Sportu. Dużą część planowanych robót pracownicy wykonają sami oraz będą pracować jako pomocnicy podczas robót. 

W zakres planowanych prac wchodzić będzie:
- postawienie ścian działowych pokoi i korytarza, 
- tynkowanie i malowanie ścian w pokojach i na korytarzu,
- postawienie ścian działowych łazienek,
- ułożenie płytek na ścianach w łazienkach,
- zamontowanie kabin prysznicowych, gebertów WC oraz umywalek i luster,
- wykonanie stropów wraz z ociepleniem w pokojach, łazienkach i korytarzu,
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
- wykonanie instalacji grzewczej wraz z założeniem kaloryferów,
- wstawienie drzwi pokojowych i w łazienkach,
- wstawienie drzwi na korytarzu Ei 30 oraz Ei 60 (PPOŻ), 
- wykonie wylewek w łazienkach,
- wykonanie podłóg w pokojach  (wykładzina),
- wykonanie podłóg w korytarzu (płytki),
- wykonanie podłóg w łazienkach (płytki), 
- wykonanie instalacji RTV,
- wykonanie instalacji WiFI i Ethernet,
 - wykonanie instalacje elektrycznych,
- zamontowanie lamp w pokojach, łazienkach i korytarzy wraz z modułami PPOŻ, 
- zamontowanie gaśnic i hydrantów,
Przeglądy:
- badania stanu ochrony przeciwporażeniowej i  odgromowej,
- badania drożności przewodów kominowych, 
- sprawdzenie urządzeń i sprzętu PPOŻ.
- sprawdzenie klapy oddymiającej wraz z czujnikami na poddaszu korytarza,
Prace zakończone zostaną następującymi odbiorami:
- pod względem sanitarnym: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Strzyżowie,
- pod względem warunków PPOŻ – Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Strzyżowie, 
- pod względem budowlanym dopuszczającym obiekt do użytku: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie.
Po uzyskaniu odpowiednich dokumentów będziemy starać się o dopuszczenie obiektu pod wypoczynek dzieci i młodzieży. 
Ostatnim elementem będzie złożenie wniosku o klasyfikację bazy jako obiektu hotelowego – urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. 

Nad bezpośrednim przebiegiem realizacji inwestycji czuwają pracownicy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku. 

------------------------------------

STUDNIA GŁĘBINOWA:
Kolejną ważną inwestycją będzie uruchomienie wykonanej w 2015 roku studni głębinowej. Pomysłodawcą wykopania studni jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku, a studnie udało się wykonać dzięki środkom nadpracowanym przez Ośrodek w roku ubiegłym. 
W grudniu 2015 r.wykonano otwór studzienny, osadzono obudowę i wykonano sanitarne badania wody. W bieżącym roku wykonaliśmy inwentaryzację studni wraz z dokumentacją po wykonawczą. Przed nami pozostało jeszcze wykonanie operatu wodnoprawnego i podłączenie urządzeń studziennych. Planowany okres uruchomienia studni to maj 2016 r. Własna woda odgrywać będzie kluczową role przede wszystkim podczas funkcjonowania Otwartych Basenów Kąpielowych. 

Opracowanie 
Marek Armata

Prześlij komentarz

1 Komentarze
Skorzystaj ze swojego konta Google i komentuj posty na Frysztak24.pl
  1. Będziemy na bieżąco publikować postępy w pracy. Zapraszamy do korzystania z oferty i obiektów GOSiR Frysztak.

    Marek Armata

    OdpowiedzUsuń

Below Post Ad