POTENCJAŁ I ROZWÓJ TURYSTYKI W GMINIE FRYSZTAK - CZY TURYSTYKA JEST DOCHODOWA ?


TURYSTYKA:
Słowo turystyka pochodzi od francuskiego pojęcia tour, które oznacza wycieczkę, podróż kończącą się powrotem do miejsca skąd nastąpił wyjazd. Z kolei potencjał turystyczny danego miejsca czy regionu  tworzą jego walory przyrodnicze, kulturowe, infrastruktura oraz dostępność komunikacyjna.
RODZAJE TURYSTYKI: 
Turystykę można podzielić praktycznie na tyle rodzajów ile jest potrzeb i zainteresowań... Nie sposób wymienić wszystkie w jednym artykule, dlatego skupimy się na najbardziej popularnych. Podstawowym kryterium podziału turystyki jest główny motyw podróży osoby wyjeżdżającej. Przy tym kryterium wyróżnia się następujące rodzaje turystyki:
1. Turystyka kwalifikowana, w której wymagane jest odpowiednie przygotowanie, specjalny sprzęt, wiedza, a nawet odpowiednie uprawnienia. Przykładami takiej turystyki jest, np. turystyka kajakowa – Ogólnopolski Spływ Rzeką Wisłok, ale do tego rodzaju turystyki można dodać narciarstwo - stok narciarski w Gogołowie "Pod Dziedzicem" oraz organizację maratonu rowerowego "Cyklokarpaty" organizowanego przez Kolarskie Stowarzyszenie Strzyżów MTB Team.

Ogólnopolski Spływ Kajakowy-Wislok        Stok narciarski - Gogołów "Pod Dzedzicem" 

2. Wyróżniamy także rodzaje turystyki co do uprawiania, których nie są potrzebne żadne dodatkowe umiejętności ani predyspozycje. Możemy do nich zaliczyć:
- turystykę wypoczynkową, krajoznawczą, kulturowa, zdrowotną, sportową, religijną i przyrodniczą.


                                      Basen Frysztak                   Zmodernizowany  rynek we Frysztaku  

CO JEST POTRZEBNE BY TURYSTYKA MIAŁA SZANSĘ SIĘ ROZWIJAĆ?
Zgodnie z klasyfikacją NACE Rev. 2 turystyka obejmuje następujące obszary działalności:
zakwaterowanie,
działalność usługowa związana z wyżywieniem,
działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą,
działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,

Gminny Ośrodek Kultury                               Gminna Biblioteka Publiczna 

CZY GMINA FRYSZTAK MA SZANSE NA ROZWÓJ TURYSTYKI?
I. Przykładowe formy turystyki poznawczej gminy Frysztak:
- turystyka krajoznawcza: wyjazdy, których głównych motywem jest chęć zwiedzenia określonego obiektu, miejscowości lub regionu; szczególnie popularna w szkołach, gdzie organizowane są wycieczki przedmiotowe, zielone szkoły, biwaki itp.,
- turystyka kulturowa – odwiedzanie miejsc, w których znajdują się walory materialne i niematerialne ważne ze względów kulturowych, artystycznych i historycznych (zabytki, instytucje i wydarzenia kulturalne, szlaki turystyczne)
- enoturystyka – forma turystyki, skoncentrowana głównie na odwiedzaniu miejsc związanych z winem (lub na imprezach o tematyce winiarskiej). Z założenia służy promocji regionów i lokalnych win.
                       Ośrodek Sportu i Rekreacji                                  Winnica Sztukówka                                  

II. Przykładowe formy turystyki wypoczynkowej gminy Frysztak:
- agroturystyka – wypoczynek w gospodarstwach rolnych oferujących produkty własnego wyrobu.
- turystyka rozrywkowa – wypoczynek w miejscach zapewniających spędzanie wolnego czasu w formie różnego rodzaju zabaw i wypoczynku, parki rozrywki, parki tematyczne, baseny, ogrody, deptaki. 
- turystyka militarna – wypoczynek w miejscach o ciekawej historii militarnej. Centrum Edukacji Ekologicznej  w Chytrówce         Agroturystyka nad Wisłokiem            

III. Przykładowe formy turystyki kwalifikowanej gminy Frysztak: 
- turystyka narciarska – obejmuje narciarstwo biegowe i narciarstwo zjazdowe; dla rozwoju narciarstwa zjazdowego niezbędna jest odpowiednia infrastruktura. 
- turystyka kajakowa – turysta przemieszcza się wykorzystując kajak lub kanadyjkę,
- turystyka rowerowa – turysta przemieszcza się wykorzystując do tego celu rower; w Europie funkcjonuje sieć szlaków Eurovelo obejmująca 12 szlaków biegnących przez niemal wszystkie kraje europejskie,
- turystyka jeździecka – rekreacyjna jazda konna w specjalnych ośrodkach jeździeckich lub na terenach otwartych,


Nauka jazdy konnej  - Stępinka                       Wycieczki i wyścigi rowerowe                    

IV: Przykładowe formy turystyki biznesowej gminy Frysztak:
- podróże służbowe – podróże pracowników w celu nawiązania lub utrzymania kontaktów z partnerami biznesowymi, najczęściej odbywane indywidualnie,
- turystyka motywacyjna – podróże organizowane przez przedsiębiorstwa dla swoich pracowników, mające na celu zmotywowanie pracowników do lepszej pracy na rzecz swojej firmy lub będące nagrodą za osiągane wyniki,

Sala konferencyjna i sala multimedialna GOSiR Frysztak

V: Przykładowe formy turystyki religijnej gminy Frysztak:
- turystyka religijna – wyjazdy, w których motyw poznawczy przeważa nad motywem religijnym, dotyczy turystów, którzy odwiedzają miejsca święte ich własnej religii.
- turystyka pielgrzymkowa – wyjazdy podejmowane z motywów religijnych, których.

Kościół w Lubli                                      Kościół w Gogołowie

* ISTNIEJĄCE SZLAKI TURYSTYCZNE GMINY FRYSZTAK:
Szlak edukacji ekologicznej obejmuje swym zasięgiem północną część gminy Frysztak, która leży na terenie Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. W jego skład wchodzą trzy ścieżki dydaktyczne:

1.  Ścieżka  przyrodniczo – geologiczna  „Herby” położona jest w niezwykle urozmaiconym pod względem przyrodniczym i krajobrazowym obszarze rezerwatu „Herby”. Rozpoczynając wędrówkę od tej właśnie ścieżki, tym samym rozpoczynamy wędrówkę po „ Szlaku edukacji ekologicznej”. Trasa liczy niespełna 2 km i daje możliwość poznania budowy geologicznej terenu – liczne wąwozy, jary, wyrobiska skalne z charakterystycznym dla Karpat fliszem. Czas przejścia około 1,5 godziny. Szlak oznaczony jest kolorem żółtym.      

                                                                                  
Szlak prowadzący przez były kamieniołom w Cieszynie                       

2. Ścieżka historyczno – przyrodnicza „Schrony”     stanowi środek „Szlaku edukacji ekologicznej”. Można tutaj dotrzeć idąc od rezerwatu „Góra Chełm” lub od rezerwatu „Herby”. Trasa ścieżki prowadzi po terenie kompleksu schronowego Cieszyna – Stępina, czyli kwatery ANLAGE SUD Adolfa Hitlera z czasów II wojny światowej. Ścieżka „Schrony” ma długość około 2 km. Trasa oznaczona kolorem czarnym.                                                            
      Zespół Schronu Kolejowego                  Rezerwat Przyrody "Góra Chełm"3. Ścieżka  przyrodniczo – geologiczna „Góra Chełm”  w całości położona jest na terenie leśnego Rezerwatu „Góra Chełm”. Trasa licząca niespełna 2,5 km pozwala nie tylko wypocząć ale również daje możliwość poznania walorów leśnego środowiska. Czas przejścia około 2 godziny. Ścieżka oznaczona kolorem zielonym.

CEE Chytrówka                                           Wejście na Górę "Chełm"
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

W bieżącym roku (2016) wójt gminy Frysztak, GOSiR Frysztak, "Ziemia Frysztacka" - Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju przy współpracy z  sołtysem wsi Kobyle tworzy kolejny szlak, tym razem po stronie wschodniej Rezerwatu "Herby". Do pracy nad szlakiem włączył się także portal Frysztak24, który będzie się zajmował częścią medialną i promocyjną. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa od czasu utworzenia powyżej wymienionych tras turystycznych. Nowy szlak będzie nosił nazwę "Kamienne Herby" i będzie się rozpoczynał od specjalnie przygotowanej tablicy informacyjnej przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji. 

O szlaku "Kamienne Herby":
Część wschodnia Rezerwatu obejmuje fragment pasma górskiego wchodzącego w skład Pogórza Dynowskiego, rozciągniętego przełomowym odcinkiem rzeki Wisłok. Ta część rezerwatu obejmuje wzgórze Herby o wyrównanej powierzchni grzbietowej z kilkoma kulminacjami osiągającymi wysokość 350 - 450 m n.p.m. Grzbiet ten obniża się stopniowo w kierunku doliny Wisłoka - Bramy Frysztackiej.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
W tworzeniu nowego szlaku ważną rolę odgrywać będą zarówno walory przyrodnicze jak i istniejąca infrastruktura wsi Kobyle. Dużą rolę odgrywać będzie nie tylko była szkoła jako baza noclegowa bezpośrednio przy szlaku ale także obiekty Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji tworząc ofertę usług hotelarskich oraz tkz. bazę okołoturystyczną. 
W kolejnych latach planujemy rozwijać szlaki w innych miejscowościach. Planowany termin udostępnienia nowego szlaku "Kamienne Herby" planowany jest na czerwiec 2016 r.


Co będzie można spotkać na trasie  nowego szlaku 
i jakie atrakcje będą czekały na turystów: 
Plac Strażacki OSP Kobyle                         Szczyt Rezerwatu Herby


Przełom Wisłoka - Brama Frysztacka                       Marsz na nartach biegowych

Pomnik 10-cio lecia Odrodzenia Polski        Była Szkoła w Kobylu                


 Dom Ludowy i sklep w Kobylu                        Spływ Kajakowy - Baza w byłej szkole 

* Czy infrastruktura turystyczna może dawać korzyści  dla Gminy Frysztak?
Infrastruktura turystyczna w skład, której wchodzą szlaki turystyczne, obiekty, hotele, sklepy, bary, basen, stok narciarski, rynek oraz wszelkiego rodzaju usługi transportowe itp. to nic innego jak produkty turystyczne, które tworzą ofertę gminy Frysztak. 
Dla odwiedzających otwierają one perspektywy aktywnego wypoczynku i stanowią walory poznawcze, a dla ludności lokalnej to źródło rozwoju gospodarczego poszczególnych miejscowości. Każdy produkt turystyczny, który przyciągnie osoby spoza naszej gminy przekłada się na dochody, zwiększenie zatrudnienia oraz poprawę koniunktury, która ma przełożenie na większe wpływy z podatków. Turystyka to trudna dziedzina gospodarki wymagająca dużego nakładu pracy oraz długiego procesu wdrażania, promocji  i współpracy. Trzeba jednak pamiętać, że ale dla efektów, które są bezcenne warto  ją rozwijać...

Osoby zainteresowane współpracą w zakresie partnerstwa lub tworzenia nowego szlaku proszę o kontakt:
e-mail: marek.armata@gosir.frysztak.pl
tel. 17 2777 111 kom. 503-300-552


Opracowanie
Marek Armata
Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie – kliknij w link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies

5 - ilość komentarzy :

 1. Pomysł bardzo dobry. Panie Marku ludzie nie zdają sobie sprawy ile zawdzięczają turystyce. Stok ,basen ,agroturystyka wyroby miodów chlebów ,noclegi , taxi , przewozy osob to wszystko jest turystyką. Nawet w naszej gminie jest to duża dzialka usugowo przemyslowa. Kazda osoba dodatkowo to forsa a zaden grosz nie smierdzi. Pomysł dobry ale walenia głową w ścianę jeszcze duzo przed panem. Niestety ale pare osób musi się zmienić a i priorytety pójdą w kierunku rozwoju naszej gminy a nie w kierunku sypania kamieni w fosy poto aby deszcz je zapukał na wiosne i jesien i tak co roku. Pieniadze nie w potencjał tylko w bloto. Gratuluję i współczuję obolalej glowy i pokonywania przeszkod.

  OdpowiedzUsuń
 2. Zapomnialem dodać stok zimą a basen latem to wspaniala sprawa. Pomyslcie o wspolnej reklamie przy drodze wojewódzkiej. To dla gminy cos miesamowitego. Krytyków turystyki jest duzo ale wy wiecie najlepiej jaka to moc.

  OdpowiedzUsuń
 3. Bardzo proszę, aby w dyskusji o turystyce pominąć w miarę możliwości element polityczno-wyborczy, ponieważ on z pewnością nie jest budujący; -) Turystyka jest grą zespołową, więc z polityką nie da się jej połączyć w żaden sposób.
  ---------------------------------------------------------------------
  Ponadto turystyka to bardzo żmudna i ciężka praca wymagająca systematyczności. Dwa lata temu odnawialiśmy dwa istniejące szlaki
  Ścieżka przyrodniczo – geologiczna „Herby”
  Ścieżka historyczno – przyrodnicza „Schrony”
  Czas upływa bardzo szybko więc obie odnowione ścieżki ponownie wymagają tego zabiegu.
  ---------------------------------------------------------------------
  Jeśli chodzi o nowy szlak to oddanie go do użytku połączone zostanie z Eventami sportowymi. Myślę, że uda nam się włączyć MTB Team, Uniwersytet Rzeszowski, biegaczy oraz podmioty i urzędy wojewódzkie.
  Ważne jest to, że udało się zaangażować sporo osób, które chcą wesprzeć tą inicjatywę. Będziemy chcieli każdego roku rozbudowywać sieć szlaków w innych miejscowościach i łączyć je w coraz większe pętle. Jeśli ktoś ma pomysły zapraszamy do nas : - )
  --------------------------------------------------------------
  Jeśli chodzi o połączenie promocji basenu Frysztak i wyciągów „Pod Dziedzicem” to pracujemy powoli nad tym – myślę, że coś fajnego uda się zrobić : - )

  Marek Armata

  OdpowiedzUsuń
 4. Od Pana Wójta mamy zielone światło i wsparcie, podobnie jest ze stowarzyszeniem "Ziemia Frysztacka". Mamy poparcie także wśród wielu osób indywidualnych. Mamy nadzieję, że uda nam się stopniowo włączyć w promocję gminy wszystkie osoby, które są w stanie zaoferować coś ciekawego dla osób odwiedzających nasz region.
  Oczywiście turystyka to nie tylko infrastruktura sportowo-rekreacyjna, noclegowa i wypoczynkowa. Do takiej infrastruktury zalicza się także modernizacja dróg, chodników itp. Więc prosimy się nie obawiać ;-)

  ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY:-)

  Marek Armata

  OdpowiedzUsuń
 5. Prace nad nowym szlakiem trwają: po opracowywaniu mapy wyślemy wnioski o wydanie opinii do:
  1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  2. Podkarpackiego Wojewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - Parki Narodowe i Krajobrazowe
  3. Nadleśnictwa Strzyżów
  4. Powiatu Strzyżowskiego

  Kolejnym elementem będzie oznaczenie szlaku jako ścieżki spacerowej "Kamienne Herby" Kolejnym etapem będzie opracowanie tablic informacyjnych ii oznaczenie szlaku według obowiązujących norm.

  Jeśli ktoś z Państwa posiada ładne zdjęcie "Bramy Frysztackiej" o dobrej rozdzielczości bardzo proszę o przesłanie na adres: marek.armata@gosir.frysztak.pl

  Marek Armata

  OdpowiedzUsuń