VII OGÓLNOPOLSKIE DYKTANDO MŁODYCH

12 uczniów z gimnazjów z Frysztaka, Lubli, Stępiny wzięło udział w VII Ogólnopolskim Dyktandzie Młodych, które organizuje Katolicki Uniwersytet im. Jana Pawła w Lublinie. Wyjazd to nagroda dla wyróżnionych uczniów, którzy walczyli o zdobycie tytułu Gminnego Mistrza Ortografii oraz wzięli udział w realizacji projektu „Jak przeciwdziałać uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Frysztak’’.

Tekst konkursowego dyktanda dostępny jest na stronie internetowej Koła Edytorów KUL-u.

Gimnazjaliście, oczekując na wyniki konkursu, mieli możliwość zwiedzenia Gmachu Głównego KUL-u, Starego Miasta, zrobili zakupy w taniej księgarni. Wysłuchali też koncertu Moniki Kowalczyk – studentki KUL-u.

Prezentacja prac, wręczenie nagród oraz podsumowanie projektu „Jak przeciwdziałać uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Frysztak’’ odbyło się na rynku w Lublinie.