GZK - dezynfekcja oraz płukanie ujęć wody!

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku informuje odbiorców wody z wodociągu komunalnego we Frysztaku, że w dniach 09.07.2016 - 11.07.2016 r. zostanie przeprowadzona dezynfekcja oraz płukanie ujęć wody, urządzeń wodociągowych oraz sieci wodociągowej.

Dezynfekcja przeprowadzona zostanie poprzez zwiększenie dawki podchlorynu sodu.

Z tego powodu prosimy o spożywanie   wody tylko po przegotowaniu.
Powyższe czynności zastaną wykonane w celu polepszenia jakości wody.
Za utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem
Robert Mikuszewski p.o. Dyrektor GZK