X Zlot Militarny ANLAGE SUD w Stępinie

W dniach 19 - 21 sierpnia odbędzie się X Zlot Militarny ANLAGE SUD w Stępinie przy schronie kolejowym. W sobotę przy schronie prezentować się będą grupy rekonstrukcyjne. W niedzielę zapraszamy pod schron na drugi dzień prezentacji grup rekonstrukcyjnych a o godzinie 15:00 na główny punkt zlotu militarnego - rekonstrukcje bitwy. W tym roku rekonstruowana będzie walka o Bolonię z 1945 roku. Wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny oczywiście wstęp do schronu kolejowego płatny - dorośli 5 złotych dzieci 2 złote.

Poprzez realizację X Zlotu Militarnego chcieliśmy w bezpośredni sposób nawiązać do słów prof. Andrzeja Kunerta szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, wypowiedzianych na uroczystości upamiętniającej 68. rocznicę wyzwolenia Bolonii przez 2. Korpus Polski: „Oddajmy hołd tym, dzięki którym dziś żyjemy w wolnej Polsce”.

Na tej największej polskiej nekropolii we Włoszech lokalni mieszkańcy regularnie składają kwiaty i dbają o czystość i porządek na mogiłach swych wyzwolicieli. Warto również zaznaczyć, iż po zakończeniu działań 2. Korpusu Polskiego we Włoszech władze Bolonii przyznały jego dowódcom honorowe obywatelstwo, a żołnierzom 9. Batalionu medale, na których wyryto: "Wyzwolicielom, którzy jako pierwsi wkroczyli do Bolonii, w dowód zasługi". 

Bitwa o Bolonię rozpoczęła się 9 kwietnia 1945 roku i trwała do 21 kwietnia. Była to jedna z ostatnich bitew stoczonych przez wojska alianckie na froncie włoskim. W walkach brali udział żołnierze 2. Korpusu Polskiego, którymi dowodził gen. Zygmunt Szyszko-Bohusz.

Przełamanie frontu pod Bolonią i wyzwolenie miasta miało decydujące znaczenie dla ostatecznej klęski Niemiec na froncie włoskim. 21 kwietnia 9. Batalion Strzelców Karpackich wkroczył do Bolonii jako pierwszy i zawiesił nad miastem polską flagę. Kilka godzin później dotarły tam oddziały alianckie.

Oddziały 2. Korpusu Polskiego były owacyjnie witane przez ludność. 9. Batalion Strzelców Karpackich uzyskał miano "bolońskiego", a 17 jego dowódców otrzymało honorowe obywatelstwo miasta. Senat Bolonii wręczył polskim żołnierzom 215 specjalnie wybitych pamiątkowych medali.

Poprzez realizację przedstawionego zadania chcemy upamiętnić każdego z zabitych 300 polskich żołnierzy i 600 rannych i trwale okaleczonych.

Dla przypomnienia - tak było na zlocie w 2010 roku


Patronaty:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Instytut Pamięci Narodowej o. Rzeszów
Starostwo Powiatowe w Strzyżowie
Urząd Gminy Frysztak
IPN o. Rzeszów

Patronaty Medialne:
Gazeta Codzienna NOWINY
TVP Rzeszów
Radio Rzeszów