NOCNA WYPRAWA Z POCHODNIAMI NA SZLAK "KAMIENNE HERBY"- 18.02.2017


Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku zaprasza do wzięcia udziału w nocnej wyprawie z pochodniami na "Kamienne Herby". Wyprawa ma na celu propagowanie zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej, pobudzanie kreatywności oraz odwagi.
Wydarzenie odbędzie się 18.02.2017 r. Początek i koniec imprezy będzie w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku. Trasa o dystansie 12 km przebiegać będzie leśnymi trasami położonymi na terenie Gminy Frysztak. Czas przejścia to około 4, 5 h.Program:
18:50- Zbiórka uczestników przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku,
19:00- Wyjście w kierunku szlaku "Kamienne Herby",
19:00-23:30-  Przejście trasy,
23:30- Ognisko z ciepłym poczęstunkiem na zakończenie imprezy przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku.Warunki uczestnictwa:
-w nocnej wyprawie mogą wziąć udział osoby dorosłe jak i niepełnoletnie pod opieką dorosłych,
-uczestnicy we własnym zakresie zaopatrują się w odblaski oraz latarki,
-organizator zapewnia jedną pochodnie na każdego uczestnika,
-zgłaszający się do wydarzenia uczestnicy oświadczają, że biorą udział na własną odpowiedzialność, oraz, że nie występują u niech przeciwwskazania natury medycznej do udziału w wydarzeniu.
Zgłoszenia do dnia 16.02.2017 r. :
-bezpośrednio w biurze GOSiR Frysztak,
-email: rezerwacje@gosir.frysztak.pl
-telefonicznie: 172777111
-www.noclegi.frysztak.pl 

Zasady bezpieczeństwa:
- obowiązkowo czapki i rękawiczki !!!
- prosimy zadbać o ciepłe ubrania i wygodne buty. 
- prosimy zabrać ze sobą termosy z ciepłą herbatą lub kawą. 
-uczestnicy ubezpieczają się samodzielnie w zakresie NNW,
-uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń organizatora, oraz zasad bezpieczeństwa obowiązującego w lesie.
Prowadzący:
Marek Armata
Radosław Guzy


Kilka słów o rezerwacie:
Rezerwat geologiczny „Herby” utworzony został 31 sierpnia 1999 r. Rozporządzeniem nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego, Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z 1999 r.  Zajmuje powierzchnię 145,85 ha i położony jest na grzbiecie pasma Herbów w granicach gmin Frysztak i Wiśniowa w Nadleśnictwie Strzyżów w Czarnorzecko - Strzyżowskim Parku Krajobrazowym.
Celem rezerwatu jest ochrona oryginalnych form skalnych w postaci piaskowców istebniańskich - w formie 7 zwartych ciągów skałek, dochodzących do 5 metrów wysokości oraz dobrze wykształconych i zachowanych zbiorowisk żyznej buczyny karpackiej, a także odsłonięte utwory skalne oraz malowniczy przełom Wisłoka nazywany Bramą Frysztacką. W rezerwacie występują także liczne chronione i górskie gatunki roślin; m.in., paprotka zwyczajna, śnieżyca wiosenna, podrzeń żebrowiec , wawrzynek wilcze łyko. W rezerwacie żyją także zwierzęta takie jak kumak górski i salamandra plamista oraz  sarny, dziki i jelenie. Drapieżne ptaki reprezentują: puchacz, jastrząb, myszołów zwyczajny. Spośród innych gatunków występuje tutaj sójka, kowalik, drozdy i dzięciołowate, licznie występuje zaskroniec.

Patron wyprawy: www.fryztak24.pl

Zapraszamy do wzięcia udziału, zapewniamy niezapomniane emocje!Możliwość wynajęcia noclegów w promocyjnej cenie.  Zapraszamy
Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata