PODSUMOWANIE GMINNEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO IMS I GIMNAZJADY ZA SPORTOWY ROK SZKOLNY 2015/16

„Najlepszym lekarstwem na wszelkie choroby ruchu jest …sam ruch!”) zorganizowaliśmy spotkanie podsumowujące sportowy rok szkolny 2015/16, które odbyło się w dniu 21.12.2016 roku w gościnnym Zespole Szkół w Gogołowie. Jak co roku w spotkaniu wzięły udział wszystkie osoby, które na co dzień związane są z upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży w naszej gminie i zaangażowane w realizację zadań związanych z wychowaniem przez sport przyszłego pokolenia.

Na wstępie spotkania przedstawiono wyniki współzawodnictwa sportowego na różnych szczeblach rywalizacji, wręczono poszczególnym szkołom dyplomy oraz nagrody w formie sprzętu sportowego. Podzielono się także merytorycznymi spostrzeżeniami, które mają usprawnić i poprawić rywalizację sportową wśród dzieci i młodzieży w naszej gminie.

W sprawozdaniu wykazano, że w poprzednim roku sportowym 2015/16 przeprowadzono 30 imprez sportowych w ramach IMS i Gimnazjady dla dziewcząt i chłopców. Łącznie (w naszych gminnych zawodach) uczniowie zaliczyli ponad 1900 osobostartów. Najliczniej obsadzone zawody to nadal: indywidualne biegi przełajowe, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna.

W tym roku, tak jak i w latach poprzednich, dużym zainteresowaniem poszczególnych szkół cieszyły się gry zespołowe. Taki stan rzeczy spowodowany jest stałym dostępem młodzieży do hali sportowej w Gogołowie i sali sportowej GOSiR we Frysztaku. Na wymienionych obiektach dodatkowo szkolą się także dzieci ze szkół w Gliniku Górnym, Cieszynie i Lubli. Dzięki takiemu rozwiązaniu podnosi się również poziom umiejętności, co przekłada się także na lepsze wyniki sportowe naszych szkół, zarówno w powiecie jak i województwie.

Zainteresowanie naszej młodzieży udziałem w zawodach i imprezach sportowych jest olbrzymie i dlatego też dziękuję Wójtowi Gminy, Radzie Gminy oraz Dyrektorom Szkół za wspieranie naszych inicjatyw zmierzających do umożliwienia uczniom rozwijania zainteresowań sportowych oraz wskazywania im dobrych kierunków na sprawdzanie samych siebie. Niewątpliwie jest to właściwy sposób na wychowanie naszej młodzieży do rekreacji w ich późniejszym życiu.

Wiele imprez sportowych przeprowadzamy na obiektach GOSiR; są to głównie biegi przełajowe i wszelkiego rodzaju zawody piłkarskie. Jak zwykle, dzięki przychylności zarówno Pana Dyrektora Marka Armaty, jak i jego personelu technicznego, możemy liczyć na bardzo dobrze przygotowane trasy i boiska. Dziękujemy za współudział w naszym gminnym programie „Wychowanie dzieci i młodzieży przez sport”.

Uważam, że obecny sportowy rok szkolny nie jest już tak dobrym rokiem, jak poprzednie lata z tego względu, że w żadnej ze szkół naszej gminy nie udało się powołać nowych klas sportowych. Jednak iskierka nadziei gdzieś się tli w oddali, gdyż są już zrealizowane, jak również planowane, nowe inwestycje sportowe, które przyciągną młodzież do szeroko rozumianego RUCHU. Chodzi o boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w Lubli, oraz Orlika la we Frysztaku i salę sportową w Stępinie. Są to niezaprzeczalnie trafne działania władz naszej gminy w zakresie kształcenia sportowego uzdolnionej młodzieży.

Ponadto co roku, jako program wspierający nasze działania w wychowaniu dzieci i młodzieży przez sport, realizujemy program wodny pt. „Już pływam”. W tym przedsięwzięciu udział biorą wszystkie szkoły z terenu naszej gminy. Dzieci i młodzież uczyła się pływać na basenie w Strzyżowie w miesiącach od września do grudnia 2015 roku. Obecnie także zakończyliśmy realizację tegoż programu jako przedsięwzięcie roku sportowego 2016/17.
W tym miejscu dziękuję w imieniu dzieci i młodzieży władzom naszej gminy, które rozumieją potrzebę nauki pływania i przeznaczają pieniądze na tę formę szkolenia. W tym przypadku doskonale przekłada się to na możliwości korzystania przez dzieci z naszego frysztackiego basenu w sezonie letnim.

Aktualne wyniki naszych szkół w różnych klasyfikacjach:
WSPÓŁZAWODNICTWO SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Sklasyfikowano 683 szkoły
- SP FRYSZTAK 36 miejsce gromadząc 228 pkt .
- SP LUBLA 190 m. /53 pkt/.
- SP GOGOŁÓW 232 m. /37 pkt/
- SP WIŚNIOWA 25 m. - 273 pkt. a Szkoła MZS Strzyżów zajęła 9 m. - 470 pkt.

NA UWAGĘ ZASŁUGUJĄ DOBRE WYNIKI W KLASYFIKACJI WOJEWÓDZKIEJ OSIĄGNIĘTE PRZEZ MAŁE SZKOŁY Z GMINY WIŚNIOWA, W KTÓRYCH WYBUDOWANO SALE SPORTOWE!
Różanka 217 m. 42 pkt.
Szufnarowa 356 m.17 pkt.
Markuszowa 414 m. 12 pkt.

SZCZEBEL WOJEWÓDZKI GIMNAZJÓW
Sklasyfikowano 455 Gimnazja
128 m. Gimnazjum we Frysztaku /87 pkt./
147 m . Gimnazjum w Gogołowie /71 pkt./

Najlepsze wyniki naszych szkół w powiecie i województwie w poszczególnych dyscyplinach:

SZKOŁY PODSTAWOWE:
GOGOŁÓW
- rzut piłeczką palantową - Klaudia Szynal – I m. w powiecie,
- indywidualne biegi przełajowe -Salamon Klaudia V m. w powiecie.

FRYSZTAK
1. Ind. Mistrz. LA:
- Winiarski Jakub /skok w dal/ I m. w powiecie i III m. w woj.
- Moskal Monika /600m./ I m. w pow. i 8 m. w woj.
2. Sztaf. biegi przeł. /dziewcząt / III m. w woj.
3. Sztaf. biegi przeł. /chłopców / III m. w powiecie
4. Trójbój la /dziewcząt/ I m. w powiecie i 10 w województwie /Reczek Kamila VIII m. indywidualnie/
5. Trójbój la /chłopców/II m. w powiecie.
6. Czwórbój la /dziewcząt/ I m. w powiecie i 10 w województwie
7. Czwórbój la /chłopców/ II m. w powiecie
8. Minipiłka ręczna /chłopców/ I m. w powiecie i 19-24 w wojew.
9. Minipiłka ręczna /dziewcząt/ III m. w powiecie.
10. Minikoszykówka /dziewcząt/ I m. w pow. 21-24 w woj.
11. Minikoszykówka /chłopców/ II m. w pow.
12. Tenis stoł./dziewcząt/ I m. w pow. II w rejonie i 10-12 w woj.
13.Tenis stoł./chłopców/ II m. w pow. VIII w rejonie

LUBLA
Eliza Orzechowska – skok w dal – 2. miejsce w zawodach powiatowych, 7. miejsce w finale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej
Wiktor Majewski – rzut piłeczka palantową – 2. miejsce w zawodach powiatowych i 27. miejsce w finale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej
Sebastian Binkowicz – skok w dal - IV miejsce eliminacje powiatowe,
Sebastian Binkowicz – indywidualne biegi przełajowe – 4. miejsce w zawodach powiatowych i udział w finale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej
Sztafetowe biegi przełajowe - 4. miejsce chłopców, w eliminacjach powiatowych i 5. miejsce w eliminacjach powiatowych – dziewcząt
Tenis stołowy - drużynowy - 5. miejsce chłopców - eliminacje powiatowe
Minipiłka siatkowa – 5. miejsce chłopców, w eliminacjach powiatowych
Minipiłka nożna – 2. miejsce w eliminacjach powiatowych

GIMNAZJA :
FRYSZTAK
Finał Wojewódzki Gimnazjady w Indywidualnych Mistrzostwach LA
Sylwia Płaziak – Skok w dal
Katarzyna Garncarska – bieg na 600 m
Oliwia Szydło – bieg na 600 m
Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa LA
Katarzyna Garncarska – bieg na 600 m I m.
Oliwia Szydło – bieg na 600 m II m.
Sylwia Płaziak – skok w dal III m.
Gimnazjada Powiatowa w Indywidualnych Biegach Przełajowych Katarzyna Garncarska I m., Oliwia Szydło II m.
Finał Wojewódzka Gimnazjady w Indywidualnych Biegach Przełajowych Oliwia Szydło, Katarzyna Garncarska
Finał Wojewódzki Gimnazjady w Indywidualnych Mistrzostwach LA
Konrad Bernal – bieg 1000 m XI m.
Powiatowa Gimnazjada – Indywidualne Mistrzostwa LA
Konrad Bernal – bieg 1500 m I m.
Rejonowa Gimnazjada w Piłce Ręcznej chłopców III m.
Powiatowa Gimnazjada w Piłce Ręcznej chłopców I m.
Powiatowa Gimnazjada w Koszykówce chłopców II m.
Powiatowa Gimnazjada w Piłce Nożnej chłopców II m.
Powiatowa Gimnazjada w Lidze LA III m.
Finał Wojewódzki Gimnazjady w Indywidualnych Mistrzostwach LA
Oliwia Szydło – bieg na 600 m
Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa LA
Oliwia Szydło – bieg na 600 m II m.
Powiatowa Gimnazjada w Indywidualnych Biegach Przełajowych Oliwia Szydło II m.
Finał Wojewódzka Gimnazjady w Indywidualnych Biegach Przełajowych Oliwia Szydło

LUBLA
Surma Kamil - indywidualne mistrzostwa w LA – pchnięcie kulą - II miejsce w powiecie i V m. w finale wojewódzkim.
GOGOŁÓW
- indywidualne biegi przełajowe - Sylwia Sądej IV m. w powiecie.
- tenis stołowy chłopców - II m. w powiecie i IV miejsce w rejonie.
- piłka siatkowa - IV m. dziewcząt i V chłopców w powiecie.
- piłka ręczna dziewcząt - II m. w powiecie.
- półfinały wojewódzkie w badmintonie X m. chłopców i dziewcząt.
- IV m w finale wojewódzkim w piłce nożnej dziewcząt w ramach współzawodnictwa gmin (org.LZS)

WYNIKI GMINNEGO WSPÓŁZAWDNICTWA SPORTOWEGO SPORTU SZKOLNEGO 2015/2016 Gminy Frysztak
SZKOŁY PODSTAWOWE:
1. miejsce SP. FRYSZTAK 955 pkt.
2. miejsce SP. LUBLA 598 pkt.
3. miejsce SP. GOGOŁÓW 557 pkt.
4. miejsce SP. CIESZYNA 95 pkt.
5. miejsce SP. STĘPINA 77 pkt.
6. miejsce GLINIK GÓRNY 40 pkt.

GIMNAZJA:
1. miejsce FRYSZTAK 530 pkt..
2. miejsce GOGOŁÓW 368 pkt.
3. miejsce LUBLA 320 pkt.
4. miejsce STĘPINA 95 pkt.

Na koniec, jak zwykle, kieruję słowa podziękowania do wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego za ogromne zaangażowanie i włożony wysiłek w przygotowanie młodzieży do zawodów sportowych. Bez Waszej ciężkiej pracy sport szkolny w naszej gminie nie mógłby istnieć na tak wysokim poziomie. Dziękuję serdecznie za współpracę i liczę na kolejne sukcesy naszej młodzieży.

Koordynator Gminnego
Sportu Szkolnego
mgr Leszek Jędrysik