Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

Przebudowa drogi powiatowej Frysztak- Gogołów – Klecie

Zatokę postojową przy Placówce Oświatowej w Gliniku Górnym. FOTO: Strzyzowski.pl
W ramach tegorocznej edycji Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 zakończone zostały roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 1323R Frysztak- Gogołów - Klecie wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych. Inwestycja była prowadzona od 20.09.2017 r. do 30.11.2017 r. i zakończyła się podpisaniem protokołu końcowego odbioru zadania. Wartość wykonanych robót zamknęła się kwotą 1.122.146,74 zł.

Inwestycja polegała na wykonaniu trzech odcinków chodnika w miejscowościach: Glinik Średni, Glinik Górny, Gogołów o łącznej długości 995 mb. W zakres wykonanych robót weszły: roboty przygotowawcze wraz z wycinką krzaków i zakrzaczeń, budowa chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z elementami odwodnienia ułatwiającymi spływ wody w obrębie pasa drogowego.

W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano zatokę postojową przy Placówce Oświatowej w Gliniku Górnym dla poprawy komunikacji dowożącej dzieci do szkoły oraz zatokę autobusową w miejscowości Glinik Dolny. Ponadto o wyznaczono dwa przejścia dla pieszych oraz zamontowano bariery wygrodzeniowe na odcinku chodnika prowadzonym w wysokim nasypie. W ciągu budowanego chodnika przebudowano również zjazdy do posesji w pełnym zakresie. Na całej długości prowadzonych robót uzupełniono ubytki masy asfaltowej pomiędzy krawężnikiem budowanego chodnikiem a starą nawierzchnią jezdni.

Info i foto strzyżowski.pl

Prześlij komentarz

1 Komentarze
Skorzystaj ze swojego konta Google i komentuj posty na Frysztak24.pl
  1. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Podziękowania dla Pana Wójta Jana Ziarnika i Starosty Roberta Godka wraz z urzędnikami gminy Frysztak i urzędnikami Powiatu Strzyżowskiego. Dobra robota ponad podziałami. Tacy powinni być samorządowcy. Nie ma tu miejsca na wiejskich polityków przypinających sobie cudzą pracę na siebie.

    OdpowiedzUsuń

Below Post Ad