Do 15 stycznia nowe ustalenia o zbiórce odpadów

Wójt Gminy Frysztak informuje, że harmonogram zbiórki wywozu odpadów komunalnych na 2018 rok zostanie podany do publicznej wiadomości mieszkańcom Gminy Frysztak do 15 stycznia 2018 roku, po ustaleniu z firmą odbierającą odpady. Do tego dnia nie przewiduje się zbiórki odpadów w żadnej miejscowości na terenie Gminy Frysztak- Wójt Gminy Frysztak Jan Ziarnik

Harmonogram zostanie również podany na stronie Frysztak24.pl po wcześniejszym opublikowaniu go przez Urząd Gminy Frysztak.