ZS STĘPINA | Oficjalne otwarcie sali gimnastycznej.

Oficjalne przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości.
W czwartek 24 maja w Zespole Szkół w Stępinie odbyło się oficjalne otwarcie sali gimnastycznej. Organizatorami uroczystości byli Dyrektor Szkoły, Uczniowie oraz Rada Rodziców.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10 mszą św. w Kościele Parafialny w Stępinie. Po mszy młodzież, nauczyciele i zaproszenie goście przemaszerowali do szkoły na dalsza cześć uroczystości.

O godzinie 11:30 rozpoczęła się akademia szkolna. Na początku przedstawiciele Zespołu Szkół powitali zaproszonych gości. Po chwili rozpoczęła się oficjalna cześć akademii poświęcona: Janowi Pawłowi II patronowi szkoły w Stępinie, 100-leciu Niepodległości, odchodom Dnia Samorządowca oraz najważniejszej tego dnia sprawie czyli otwarciu nowo wybudowanej sali gimnastycznej w Stępinie.

Po oficjalnej części, zaproszeni goście zabrali głos, gratulując uczniom, nauczycielom i społeczeństwu okolicznych miejscowości tego wspaniałego obiektu sportowego. Po wystąpieniach oficjalnie została przecięta wstęga symbolizująca oddanie do użytku sali gimnastyczne przy Zespole Szkół w Stępinie.