GZK informuje - WODA niezdatna do picia! Aktualizacja 21:45 miejsca postojów beczkowozu


Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku informuje odbiorców wody z wodociągu komunalnego o przekroczeniu wskaźnika mikrobiologii w próbce pobranej w Domu Opieki Społecznej w Gliniku Dolnym.

W 21.06.2018 r. oraz 25.06.2018 r. pobrane zostały próbki w ramach monitoringu kontrolnego w pięciu punktach na wodociągu komunalnym. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w próbce pobranej w Domu Opieki Społecznej w Gliniku Dolnym przekroczenie zostały normy w zakresie bakteriologii, w pozostałych próbkach pobranych na Stacji Uzdatniania Wody ul. Mostowa, PHU Chmura Sp. z.o.o. w Twierdzy, Przedszkolu Publicznym we Frysztaku ul. Wybickiego, w Szkole Podstawowej we Frysztaku ul. Wybickiego zbadane próbki nie wykazały przekroczeń.

W związku z zaistniałą sytuacją Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie wydał komunikat o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.

W dniu 29.06.2018 r. pobrane zostaną ponownie próbki w celu przebadania w laboratorium. Pierwsze wyniki spodziewane są w poniedziałek 02.07.2018r.

Harmonogram dostaw wody ogłoszony zostanie w kolejnym komunikacie. Jeśli tylko uzyskamy informacje z Gminnego Zakładu Komunalnego o harmonogramie dostaw wody wstawimy ją na naszą stronę.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktualizacja 21:45
Harmonogram dostaw wody beczkowozem

godz. 8.00 do 10.00 ul. M Frysztackiego
godz. 10.30 do 11.00 bloki Glinik Dolny
godz. 11.30 do 12.00 Twierdza Targowica
godz. 12.30 do 13.30 SUW Ul. Mostowa
godz. 15.00 do 15.30 ul. Nowa
godz. 16.00 do 16.30 Osiedle JP II
godz. 17.00 do 18.00 ul. M Frysztackiego
godz. 18.30 do 19.00 Kobyle „pomnik”
godz. 19.30 do 20.00 Kobyle most droga na Jazową
godz. 20.30 do 22.00 ul. M. Frysztackiego

Instytucje takie jak: Przedszkole, Specjalny Ośrodek Szklono-Wychowawczy, Szkoła Podstawowa, Dom Opieki Społecznej w Gliniku Dolnym, GOSiR będą miały dostarczaną wodę w godz. 6.00 do 8.00 oraz zgodnie z zapotrzebowaniem po uzgodnieniu z kierowcą lub zgłoszeniu potrzeby uzupełnienia wody pod nr tel. 502429070.

Harmonogram obowiązuje do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań wody pobranej w Domu Opieki Społecznej w Gliniku Dolnym.

Wodę z sieci wodociągowej można wykorzystywać do celów gospodarczo - sanitarnych.
Uwaga: woda z beczkowozu zdatna do picia tylko po przegotowaniu